Danmark vil fremadrettet give afslag på import af olieholdigt spildevand med lav nyttiggørelse

Publiceret 11-04-2023
Miljø & Natur Affald Industri Grøn omstilling Miljø

Danmark kan give afslag på import af spildevand med lavt olieindhold. Det er resultatet af Miljøministeriets dialog med EU-kommissionen. Miljøministeren vil nu bede Miljøstyrelsen benytte muligheden for at give afslag.

Miljøministeriet er i gang med en analyse af konsekvenserne af sagen om virksomheden RGS Nordic, der bl.a. importerer olieholdigt spildevand fra Norge og udleder det renset i Agersø Sund ved Skælskør. 

I den forbindelse har Miljøministeriet været i dialog med EU-kommissionens juridiske eksperter. Resultatet af dialogen er, at Danmark kan give afslag på at importere visse typer affald, herunder spildevand med et lavt indhold af olie.

Det har miljøminister Magnus Heunicke i dag informeret Folketingets partier om. Ministeren har også informeret om, at han vil bede Miljøstyrelsen om at bruge muligheden for at give afslag:

- Jeg har i dag meddelt Folketingets partier, at Danmark er i den position, at vi fremadrettet kan afvise import af visse typer spildevand. Jeg har også meddelt, at jeg vil bede Miljøstyrelsen bruge denne mulighed af hensyn til vores vandmiljø, siger miljøminister Magnus Heunicke. 

Den nye vurdering foreligger i forbindelse med den afdækning, som Miljøministeriet efter drøftelser med eksperter i EU-Kommissionen har foretaget. Der er hermed tale en ny vurdering af Danmarks muligheder for at give afslag til denne type af import.

Det er regler i EU's transportforordning, der giver mulighed for, at et land kan give afslag, fx når en stor del af det importerede affald skal bortskaffes og kun en meget lille del kan nyttiggøres, altså genanvendes, og der samtidig er negativ miljømæssig påvirkning eller en meget ringe økonomisk gevinst.

- Når påvirkningen af vandmiljøet er så stor i forhold til, hvor lille en del, der kan nyttiggøres, så er det min holdning, at Danmark ikke skal modtage denne form for olieholdigt spildvand fra udlandet fremover, siger miljøministeren.

Han har også bedt Miljøstyrelsen afklare med Slagelse Kommune, om myndighedsansvaret for RGS Nordic er placeret korrekt.

- Jeg noterer mig, at kommunen er ved at genvurdere, om myndighedsrollen er placeret korrekt, og jeg imødeser deres konklusion snarest. Miljøstyrelsen er klar til at overtage i givet fald, siger ministeren.

Miljøministeriet er endvidere i gang med at analysere, hvornår der er tale om, at affald er til bortskaffelse, og hvornår der er tale om, at det er til nyttiggørelse. Dette har også betydning for, om Danmark skal godkende en import.

Mens dette afklares, og mens rækkevidden af muligheden for at give afslag på import afklares, vil Miljøstyrelsen ikke godkende denne type importsager. Den ændrede praksis vil kunne bruges i nye sager, men har ikke betydning for eksisterende tilladelser.

Yderligere oplysninger:
Miljøministeriets pressetelefon
+45 2091 5901 (modtager ikke sms)

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email