Ny millionpulje åbner: Nu kan kommuner og vandselskaber søge om tilskud til at beskytte drikkevandet

Publiceret 25-08-2023
Miljø & Natur

Nu åbner drikkevandsfonden for ansøgninger, så bl.a. kommuner, vandselskaber og private brøndejere kan søge om penge til at beskytte drikkevandet bedre mod forurening.

Drikkevandet i vores vandhaner kommer fra grundvandsmagasiner under jorden, som er vigtige at beskytte mod forurening. Nu er der igen mulighed for at søge om tilskud til bedre beskyttelse af de strategisk vigtige drikkevandsområder.

Fredag den 25. august 2023 kl. 12.00 åbner de to tilskudspuljer under drikkevandsfonden for ansøgninger, så bl.a. kommuner og vandforsyninger kan søge om tilskud til at beskytte drikkevandet. Der er i år afsat i alt 33,9 mio. kroner til de to drikkevandspuljer.

I den ene af tilskudspuljerne kan kommuner og vandforsyninger søge om penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasiner. De kan bl.a. søge om penge til at opkøbe jord, hvor der efterfølgende kan rejses skov eller etableres lysåben natur. Derved sikrer man, at det ikke kan bruges sprøjtemidler på området, og det beskytter grundvandet mod forurening. Der kan i denne pulje også søges om tilskud til at indgå frivillige aftaler med lodsejere om at stoppe med at bruge sprøjtemidler og gødning.

Det danske drikkevand er vores guld, og vi har en forpligtelse til at beskytte det, så der også er rent drikkevand i hanerne til vores børn og børnebørn. Derfor er det afgørende, at vi beskytter de områder, hvor grundvandet dannes, og det er blandt andet det, som vi giver tilskud til med puljerne, siger miljøminister Magnus Heunicke.

I den anden af tilskudspuljerne kan private brøndejere søge om tilskud til at lukke såkaldte spøgelsesbrønde- og boringer. Det er brønde og boringer, der er ubenyttede, men da mange af dem ikke er lukkede, kan der fx sive sprøjtemidler ned i grundvandet.

Vi skal ikke have brønde og boringer, der ikke bliver benyttet, til at stå åbne med risiko for forurening af vores drikkevand. Jo færre huller, vi har direkte ned til grundvandet, desto bedre for fremtidens drikkevand. Derfor skubber vi med denne pulje på en vigtig udvikling, siger Magnus Heunicke.

Sidste år var interessen for tilskudspuljerne stor, hvor puljen var på 31,7 mio. kr., som alle blev uddelt til konkrete projekter. Pengene gik bl.a. til et projekt på Ærø, hvor landmænd stoppede med at sprøjte deres marker, og et andet projekt i Svendborg, hvor der blev rejst skov.

Tilskudspuljen til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af grundvandet lukker for ansøgninger d. 1. oktober 2023. Puljen til lukning af ubenyttede brønde og boringer bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet og lukker, når de afsatte penge er brugt, dog senest d. 1. oktober 2023.

Ved siden af tilskudspuljerne arbejder Miljøministeriet på et lovforslag, der skal beskytte områderne omkring drikkevandsboringerne (de boringsnære beskyttelsesområder). Lovforslaget skal pålægge kommunerne at skride ind og forbyde brug af sprøjtemidler tæt ved drikkevandsboringerne, hvis der er risiko for forurening, og det ikke er lykkedes at få en frivillig aftale med lodsejere. Lovforslaget vil blive fremsat i næste Folketingssamling, og kan træde i kraft i midten af 2024.

Læs mere om tilskudspuljerne her.

 Fakta:

Det blev på finanslovsaftalen for 2022 besluttet at afsætte 170 mio. kr. over fire år til en drikkevandsfond.

Der er på FL22 afsat følgende til de to tilskudspuljer:

Drikkevandsbeskyttelse

2022

2023

2024

2025

 

29,9 mio.

32 mio.

29,5 mio. 

14,3 mio. 

 

Spøgelsesbrønde- og boringer

2022

2023

2024

2025

 

1,8 mio.

1,9 mio.

1,9 mio.

0

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Malena Chandrasekaran, Miljøministeriet, tlf. 21 72 53 93.

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email