Godt nyt for klima og natur: 5.000 hektar lavbundsjord på vej til at udlede mindre CO2

Publiceret 20-02-2023
Miljø & Natur Grøn omstilling

Der er givet grønt lys til at stoppe dræningen af næsten 5.000 hektar lavbundsjord svarende til over halvdelen af Københavns Kommunes areal. Det vil gavne vandmiljøet og biodiversiteten samt bremse udledning af ca. 75.000 tons CO2, svarende til 10.000 danskeres CO2-udledning. ”Vi mindsker CO2 og skaber bedre forhold for naturen,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til ca. 45 nye klima-lavbundsprojekter. Projekterne skal gøre ca. 5.000 hektar lavbundsjorde mere naturlige, når vandet fra markerne og engene ikke drænes mere. Arealerne svarer til et område på størrelse med over halvdelen af Københavns Kommune.

Projekterne vil bidrage til landbrugets indsats for at reducere klimabelastningen. De drænede lavbundsjorde udleder nemlig store mængder CO2. Når dræningen stoppes, mindskes udledningen af drivhusgasserne. Samlet set vil projekterne bremse udledning af cirka 75.000 tons CO2. Det svarer til cirka 10.000 danskeres årlige CO2-udledning. Tiltagene vil samtidig også gavne biodiversiteten og vandmiljøet.

Vi arbejder benhårdt for at reducere vores CO2-udledning og sørge for, at vores biodiversitet og vandmiljø får det bedre. Her er udtagningen af lavbundsjorde et vigtigt greb, så vi mindsker CO2 og skaber bedre forhold for naturen og områdernes insekter, plantearter og forskellige træk- og ynglefugle,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Opbakning fra landbruget

De ca. 5.000 hektar klima-lavbund, der nu er givet tilsagn om, er mere end dobbelt så stort et areal, som i 2021, hvor Miljøstyrelsens tilskudsordning åbnede. I alt har Miljøstyrelsen givet tilsagn til ca. 7.000 hektar klima-lavbundsprojekter i både 2021 og 2022.

Mange i landbruget bakker op om projekterne. Nu kan naturen få ro. Det er godt for vores klima, natur og i bund og grund også os selv, der får mere flot og spændende natur,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Baggrunden for ordningen er landbrugsaftalen fra 2021. Med aftalen blev der aftalt udtagning af 88.500 hektar, som omfatter blandt andet lavbundsjord og randarealer. Klima-lavbundsprojekterne bidrager til at nå landbrugsaftalens ambition om i alt at udtage 100.000 hektar lavbundsjord fra produktion og dermed målet om en 70 procent reduktion af Danmarks CO2-udledning inden 2030.

Fakta

  • Tilsagnene til ansøgninger under Miljøstyrelsens ordning for 2022 er på ca. 630 mio. kroner, som dækker forundersøgelser, anlægsudgifter til at sløjfe dræn og lukke grøfter og kompensation til landbruget for nedgang i udbytte efter omlægningen fra afgrøder til græs. Indsatsen medfinansieres af EU’s genopretningsmidler.
  • Klima-lavbundsjordene må fortsat afgræsses, men arealerne må ikke pløjes, sprøjtes eller gødes.
  • Mindre anvendelse af gødning bidrager blandt andet til at modvirke iltsvind, fordi der kommer færre næringsstoffer ud i vandmiljøet. De våde engarealer er levested for mange sjældne blomster, padder, insekter og fugle. Dermed gavner lavbundsprojekterne også biodiversiteten.
  • Læs mere om tilskudsordningen her https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/
  • Der blev i Danmark i 2021 ifølge Danmarks Statistik udledt 44 mio. ton CO2. Det svarer til 7,5 ton CO2 pr. indbygger i Danmark.

Yderligere oplysninger: 

Niels Brandt Petersen, presserådgiver i Miljøministeriet, tlf.: 20 18 95 68, Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email