Ny drikkevandsfond: Nu uddeles der penge til at beskytte drikkevandet

Publiceret 01-02-2023
Miljø & Natur Grøn omstilling Miljø

Interessen for den nye drikkevandsfond er stor, og mange vandselskaber, kommuner og private borgere har søgt penge til at beskytte drikkevandet i den første ansøgningsrunde. Pengene skal blandt andet gå til at sløjfe såkaldte spøgelsesbrønde og til at holde marker tæt på drikkevandsboringer fri for sprøjtemidler.

Nu bliver pengene i den nye drikkevandsfond til helt konkrete projekter, der beskytter vores drikkevand i hele landet. Første ansøgningsrunde på de to puljer under drikkevandsfonden er netop afviklet, og interessen har været stor.

I alt er der uddelt 31,7 mio. kroner til drikkevandsbeskyttelse.

-Vores rene, friske drikkevand, som vi får direkte fra hanen, er unikt og noget, vi tager for givet. Det skal det også være for de næste generationer.  Vandselskaber og kommuner får nu pengene ud at leve i helt konkrete projekter med det formål, at vores drikkevand får førsteprioritet uden at forbrugerne skal betale det hele, siger miljøminister Magnus Heunicke.     

Projekterne, som drikkevandsfonden støtter, tæller blandt andet et projekt i Svendborg, hvor man rejser skov. Et andet projekt på Ærø går ud på, at landmændene stopper med at sprøjte deres marker tæt ved drikkevandsboringer. Med skov, natur og sprøjtefrie marker, beskytter man grundvandet mod, at sprøjtemidler siver ned gennem jorden og ender i vores grundvand. Med penge fra drikkevandsfonden undgår man, at hele regningen lander hos vandkunderne.  

Især danske øer som Agersø, Omø, Ærø og Langeland er blevet prioriteret blandt ansøgningerne. Her kan der opstå problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvandet bliver forurenet, fordi der ikke er et alternativt indvindingsområde tæt på.

Derudover er det også de områder, hvor der er færrest vandkunder til at betale den regning, som det koster at beskytte drikkevandet, og dermed hjælper drikkevandsfonden til, at det ikke koster vandkunderne ekstra.

80 procent af pengene er gået til projekter i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, der er områder tæt på drikkevandsboringer.

Spøgelsesbrønde i hele landet   
Den anden pulje er penge til at sløjfe såkaldte spøgelsesbrønde, der er spredt ud over landet og kan true grundvandet. Brøndene er tidligere blevet brugt til blandt andet at skaffe drikkevand til dyr og mennesker. Men nu står de ubrugte hen, og mange af dem er ikke lukket forsvarligt.

Ud af de 185 ansøgninger om tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer har 101 fået tilsagn.

-Nu kommer der turbo på arbejdet med at lukke de her spøgelsesbrønde. Der er fare for, at fx sprøjtemidler eller andre stoffer kan sive ned til grundvandet via den åbne, ubrugte brønd, siger Magnus Heunicke. 

Fakta

  • Der blev på seneste finanslovsaftale aftalt at afsætte 170 millioner kroner til en drikkevandsfond, der har til formål at beskytte drikkevandet bedre. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at drikkevandsfonden skal styrkes.
  • Ud over de to nye tilskudspuljer til drikkevandsbeskyttelse, er en del af pengene også gået til en større analyse af kommunernes nuværende indsats med drikkevandsbeskyttelse.

Yderligere oplysninger:
Lisa Ryge Ioannou, presserådgiver Miljøministeriet, mail: Obfuscated Email tlf.: 24 77 1226

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email