Miljøminister sætter ind over for kriminalitet på vilde og fredede dyr

Publiceret 14-06-2023

Et nyt lovforslag skal forebygge faunakriminalitet og beskytte vilde og fredede dyr i Danmark. ”Faunakriminalitet er groft uacceptabelt og vidner om manglende respekt for vores natur- og dyreliv,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

En havørn, der blev fundet død med hagl i kroppen sidste år på Lolland. Et rovfuglepar, der blev fundet dræbt i skovbunden i en skov nær Tønder. Mågereder, der blev plyndret for æg af ulovlige æggesamlere på Mandø. Det er nogle af de opsigtsvækkende sager om faunakriminalitet, der har været de senere år i Danmark.

Nu sætter miljøministeren ind med en styrket indsats mod faunakriminalitet.

Det sker med et lovforslag og en ny vejledning, der skal forebygge faunakriminalitet og tydeliggøre konsekvenserne af faunaforbrydelser. Lovforslaget kommer til at indeholde tre konkrete nye tiltag: regler om at grov faunakriminalitet skal være en særligt skærpende omstændighed ved strafudmåling, faste bødestørrelser for faunakriminalitet og øget brug af muligheden for frakendelse af jagttegn ved faunakriminalitet. Den nye vejledning skal give et samlet overblik over de mange og komplekse regler om faunakriminalitet, som er fordelt på forskellige love. Det er vigtigt, fordi faunakriminalitet i flere tilfælde kan skyldes manglende kendskab til reglerne.

Det er dybt alvorligt at skyde fredede dyr eller lægge ulovlig gift ud. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at faunakriminalitet er groft uacceptabelt og vidner om mangel på respekt for vores natur- og dyreliv. Vi har pligt til at beskytte vores enestående natur og dens dyr. Derfor sætter vi nu ind med en styrket indsats, siger Magnus Heunicke.

Indsatsen udspringer af forslag fra interessenter

Miljøministeriet igangsatte som en del af biodiversitetspakken fra 2020 en gennemgang af lovgivningen vedrørende faunakriminalitet. Arbejdet resulterede i en rapport med en række forslag til initiativer. Interessenterne på området har løbende været inddraget i arbejdet, og rapportens forslag er interessenternes bud på, hvordan faunakriminalitet kan forebygges og håndteres.

Det kommende lovforslag mod faunakriminalitet og den nye vejledning følger op på lovgennemgangen og flere af interessenternes forslag.

Lovforslaget forventes fremsat i 2024.

Fakta:

  • Faunakriminalitet dækker over overtrædelser af den lovgivning, som beskytter dyrearter, herunder arternes liv og legeme samt deres yngle- og rasteområder.
  • Faunakriminalitet foregår ofte i områder, hvor der er lav sandsynlighed for at forbrydelsen bliver opdaget og opklaret. Det betyder, at der er et stort mørketal for faunakriminalitet.
  • I Danmark der været en række eksempler på drab på fredede rovfugle, eksempelvis havørn, rød glente og musvåge, samt plyndring af vilde fugles ynglesteder og reder.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Malena Chandrasekaran, Miljøministeriet, tlf. 21 72 53 93.

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email