Vejledninger om udledning af spildevand suspenderes

Publiceret 06-03-2023
Miljø & Natur Affald Industri Grøn omstilling Miljø

Miljøstyrelsen suspenderer dele af vejledninger om udledning af spildevand i forlængelse af en ny afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dele af vejledningerne vil være suspenderet, mens ministeriet analyserer afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 23. februar truffet afgørelse om, at Miljøstyrelsens ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” ikke er i overensstemmelse med forpligtelsen til at forebygge forringelser af tilstanden af overfladevand og EU-Domstolens praksis om dette.

Som konsekvens af den afgørelse suspenderer Miljøstyrelsen dele af ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” og dele af ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet”, mens afgørelsen analyseres nærmere.

Den nye afgørelse har bl.a. betydning for Slagelse Kommunes overvejelser i forbindelse med miljøgodkendelsen til firmaet RGS Nordic.   

- Jeg har i dag orienteret Slagelse Kommune og Folketinget om, at Miljøstyrelsen suspenderer dele af vejledningerne på grund af den nye afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Miljøstyrelsen og Miljøministeriet vil være behjælpelige med rådgivning til relevante parter om den nye situation.

Yderligere oplysninger:
Pressevagten i Miljøministeriet 20915901 (modtager ikke sms).

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email