Danmarks nationale skovprogram

01-10-2018
Miljø & Natur

Skovenes værdi for samfundet.

Skovene har stor værdi for samfundet og spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling. Ud over at være grundlaget for et erhverv, der producerer gavntræ, energitræ, pyntegrønt og juletræer samt gode jagtmuligheder, leverer skovene en række tjenester til samfundet, som ikke, eller kun sjældent, omsættes økonomisk.

Læs publikationen