Updated National Implementation Plan for the Stockholm Convention 2018

01-01-2019
Miljø & Natur

Ny dansk implementeringsplan for 29 POP-stoffer (persistente organiske miljøgifte). Det overordnede formål med Stockholmkonventionen om persistente...

Læs publikationen