Hovedrapport - Nabotjek af producentansvar for emballage

01-06-2020
Miljø & Natur Affald Industri Grøn omstilling Miljø

Udvidet nabotjek ifm. implementering af producentansvar for emballage er en undersøgelse af erfaringer med producentansvarsordninger i Tyskland,...

Danmark skal senest i 2025 have indført et udvidet producentansvar for emballage. Det betyder, at virksomheder, der sælger produkter i emballage i Danmark, fremover får ansvaret for affaldshåndteringen af den emballage, de sælger.

I forbindelse med implementeringen af det udvidede producentansvar har Miljø- og Fødevareministeriet med bistand fra NIRAS fået lavet en undersøgelse af erfaringerne med producentansvarsordninger for emballage i fire nabolande: Tyskland, Sverige, Holland og Belgien. Undersøgelsen er formidlet i tre selvstændige publikationer: En opsamlingsrapport, en hovedrapport og en landerapport.

Opsamlingsrapporten bygger på informationer fra hovedrapporten, men kan læses som en selvstændig rapport. Den samler de vigtigste fund i de undersøgte nabolande og vurderer de væsentligste erfaringer, som kan være til inspiration og læring i et kommende dansk producentansvar for emballager. 

Hovedrapporten er relevant for læsere, der ønsker et mere detaljeret indblik i baggrunden for de opsamlede erfaringer og læring.

Landerapporten er en systematisk gennemgang af de fire landes producentansvarssystemer. Den er relevant ift. et mere detaljeret indblik i de enkelte landes producentansvarsordninger.

Undersøgelsen bygger videre på et nabotjek, som blev udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2019. Det findes på Miljøstyrelsens hjemmeside her: https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2019/jan/genanvendelse-af-emballage/

Læs publikation