Færre danskere med hudallergi - midtvejsrapport for Allergistrategi 2018-2021

01-03-2020
Miljø & Natur

Miljø- og Fødevareministeriets midtvejsstatus for strategi for allergifremkaldende kemikalier 2018-21.

Mange danskere kæmper dagligt med store gener fra allergiske reaktioner forårsaget af hudkontakt med kemikalier fra eksempelvis kosmetik, smykker og rengøringsprodukter, som vi omgiver os med i hverdagen. Allergi kan påvirke livskvaliteten hos de berørte markant og have store økonomiske konsekvenser for samfundet. På den baggrund har Folketingets partier besluttet, at der skal være særligt fokus på arbejdet med allergifremkaldende kemi-kalier, og som en del af den politiske aftale om en ”Kemiindsats 2018-2021”, blev der i oktober 2018 offentliggjort en strategi på området. 

Allergistrategiens formål er at ”styrke indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier for at øge beskyttelsesniveauet og reducere antallet af personer, som udvikler hudallergi. Indsatsen skal styrke Danmarks indflydelse i det europæiske samarbejde på området, herunder sikre påvirkning af ny regulering og fastsættelse af internationale guidelines til vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber”.

Indeværende rapport er en status over de initiativer, som har været gennemført i perioden 2018-19. Rapporten indeholder derudover en kort beskrivelse af fortsættende aktiviteter og nye initiativer i perioden 2020-21.

Læs publikationen