Strategi for miljøfarlige stoffer - et vandmiljø uden farlig kemi

17-12-2021
Miljø & Natur

Partnerskab og 20 nye initiativer tager kampen op mod miljøfarlige stoffer i vores vandmiljø.

Vi skal passe på vores vandmiljø. Vandmiljøet er et vigtigt levested for dyr og planter. For mennesker handler et godt vandmiljø om, at vi og kommende generationer fortsat skal kunne bade, fiske og nyde godt af Danmarks rige natur og kyststrækninger – og at vi uden bekymring kan drikke vandet i vandhanen. Men en række miljøfarlige stoffer kan ende i vandmiljøet og udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Miljøministeriet søsætter derfor en ny national strategi med 20 initiativer, som skal begrænse de miljøfarlige stoffer i vandmiljøet.

Download