Rapport - Internationale eksperter har gennemgået sprøjtemiddelområdet

Rapport – Internationalt ekspert-gennemsyn af sprøjtemiddelområdet

19-01-2021

På baggrund af Rigsrevisions beretning om sikring af grundvandet mod pesticider fra december 2019, er der blevet gennemført et internationalt gennemsyn og vurdering af den danske overvågning af pesticider i grundvandet, risikovurdering af udvaskning af pesticider i forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelsessystem for sprøjtemidler og dispensationer hertil, samt udtagningskriterier til den risikobaserede pesticidkontrol.

Download