Energieffektivitetsplan Miljøministeriet

26-09-2022

Med energieffektivitetsplanen redegøres der for ministeriets arbejde med at reducere sit energiforbrug, og der opstilles konkrete målsætninger for perioden frem mod 2030.

Energieffektivitetsplan for Miljøministeriet