Når du fremover går tur i vores fælles statsskove, kan du se frem til en ægte, vild
naturoplevelse. Med forslaget til den største udpegning af urørt skov til dato bliver 385
statsskove nemlig urørte, og det giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe,
mosser og planter – alt det, der giver skovene liv.

Udpegningen, der er på ca. 30.000 ha svarer til et areal, der er tre gange så stort som København.Dermed når andelen af urørt skov i Danmark op på knap 60.000 hektar og er altså en
fordobling.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december
2020, som regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev
der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet
areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

"Med Natur- og biodiversitetspakken har vi finansieringen til at udlægge urørt skov, så der samlet set vil være op mod 75.000 hektar urørt skov i Danmark, og her går staten forrest. De nye urørte skove er et skridt på vejen i den historisk store indsats, vi har sat gang i. I statens skove alene kommer der nu knap 55.000 hektar urørt skov", Siger Miljøminister Lea Wermelin.

Kort over urørte skove i Danmark