Miljø

Vi passer på miljøet til glæde for borgere og virksomheder.

 

#SkodfritDanmark

 

En mere grøn affaldssektor

Piktogrammer for de 10 fraktioner borgerne skal til at sortere i.
Vær opmærksom på at der er byttet om på download i stort format og i lille format.

Det Nationale Bioøkonomipanel

1. Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO (Formand) 2. Katherine Richardson, Professor, Københavns Universitet 3. Uffe Jørgensen, Leder, Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet 4. Bo Jellesmark Thorsen, Institutleder, IFRO, Københavns Universitet 5. Ib Johannsen, Lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 6. Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut 7. Henrik Wenzel, Professor, Syddansk Universitet 8. Mette Skøt, Senior Vice Precident,...

Grundvand

COWI har for Miljø- og Fødevareministeriet gennemført en analyse af det danske overvågningssystem af grundvandet og af de danske indrapporteringer til EU siden 1989. Du kan læse analysen her.

Tillægsaftale til pesticidstrategien

En ny tillægsaftale til pesticidstrategien skal sikre drikkevandet bedre mod pesticider.
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er med denne tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 enige om
- at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - at følge Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i...

Ny handlingsplan mod pesticidresistens

En ny resistenshandlingsplan vedtaget af regeringen og de øvrige aftaleparter bag Pesticidstrategi 2017-2021 (V, K, LA, DF, S, RV og SF) skal mindske risikoen for, at ukrudt, svampe og skadedyr udvikler resistens mod pesticider. Handlingsplanen har fokus på alle dele af landbrugsdriften, fx valg af afgrøder fra år til år, brug af modstandsdygtige sorter og udvikling af teknologi. 
Læs resistenshandlingsplanen her

International evaluering af marine kvælstofmodeller bag vandområdeplaner

Som en del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke (december, 2015) er det besluttet: ”at gennemføre en international evaluering af kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne med inddragelse af udenlandske forskningsinstitutioner frem mod den målrettede regulering (2018/2019). Evalueringen forventes udført i løbet af sommeren 2017 og vil blive afsluttet med et internat i september.
Efterfølgende gennemføres en ekstern høring af evalueringsrapporten.Processen for den internationale evaluering er...

Klima- og luftudspil

Mindre snyd med NOx fra lastbiler 

Konference om ny luft-vision

Den 1. juni 2017 afholdt Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Miljøteknologi, DAPO og Miljø- og Fødevareministeriet en konference med det formål at drøfte  mulighederne for at lave en dansk vision for eksport på luftområdet, en Ren-Luft-vision. invitation og program som pdfOplæg og ppt-præsentationer fra konferencen:Air Quality in Europe/Martin AdamsEksportmuligheder - danske renluft løsninger til skibe/Michael PrehnDanske Rederier og løsninger for renere luft/Anne...

Plastikhandlingsplan

Plastik er et både holdbart og billigt materiale, som vi ikke kan undvære, men plastik udgør samtidig et stort forureningsproblem globalt set. Plastikhandlingsplanen vil sikre, at plastik bruges med omtanke og genanvendes til nye produkter.

Strategi for cirkulær økonomi

Regeringen lancerer sin Strategi for cirkulær økonomi. Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Omstillingen rummer potentielt store gevinster for både miljø og økonomi.
Hent Strategi for cirkulær økonomi Hent faktaark med overblik over initiativer og figurer fra Strategi for cirkulær økonomi

LIFE-programmet

LIFE er EU’s støtteprogram til miljø- og klimaprojekter. Programmet har eksisteret siden 1992. Det nuværende LIFE-program dækker perioden 2014-2020 og har et samlet budget på 3,4 milliarder euro. LIFE-programmets overordnede formål er at yde støtte til gennemførelse af miljø- og klimaprojekter, der har særlig fællesskabsværdi for medlemslandene og bidrager til at implementere EU’s miljø- og klimapolitikker. Programmet er opdelt i et delprogram for miljø og et delprogram for klima med hver sine...