Ligestilling og diversitet i Miljøministeriet

Diversitets- og ligestillingspolitik for Miljøministeriets departement

Alle medarbejdere i Miljøministeriets departement har lige muligheder uanset den enkeltes køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnicitet, handicap, alder, religion m.fl. Vi ønsker at signalere dette budskab tydeligt overfor samtlige af vores medarbejdere, fordi:

  • Vi er og vil være en arbejdsplads, hvor du kan være den, du er.
  • Forskellige baggrunde tilfører nuancer og perspektiver ind i det daglige arbejde.
  • Diversitet styrker de resultater, vi leverer, bidrager til et godt arbejdsmiljø, øger innovation og kvalitet i opgaveløsningen, aktiverer flere talenter og danner et bedre rekrutteringsgrundlag.
  • Diversitet skaber en mangfoldig arbejdsplads, der afspejler vores omgivende samfund.

For at fremme diversitet og ligestilling arbejder vi aktivt for at:

  • Modarbejde stereotype opfattelser og forventninger til hinanden.
  • Medarbejdernes køn ikke begrænser muligheden for fleksibilitet i hverdagen, orlov m.m.
  • Alle medarbejdere har lige muligheder for at avancere og har lige adgang til kompetenceudvikling.
  • Sikre ligeløn.
  • Have en inkluderende arbejdspladskultur.

Direktionen står i spidsen for at sikre, at arbejdet med diversitet og ligestilling prioriteres og opnås.

Departementets ligestillingsplan (Gender Equality Plan - GEP) kan læses her.

Du kan læse mere om arbejdet med ligestilling og diversitet i Miljøministeriets styrelser her: