Mød en kontorchef

Læs om nogle af departementets kontorer og mød kontorchefen

Janne Birk Nielsen, Kontorchef i Cirkulær økonomi

I kontoret arbejder vi på tværs af mange fagligheder med den fællesnævner, at vi er dedikerede til at finde løsninger i fælleskab. Vi lægger meget stor vægt på at sparre og hjælpe hinanden, uanset om man er nyuddannet eller en erfaren kollega. Vi prioriterer en god opstart for vores nye kollegaer.

I Cirkulær økonomi arbejder vi med at fremme cirkulær økonomi og sikre mindre affald, mere genanvendelse og bedre udnyttelse af vores naturressourcer. Vi arbejder med at gøre vores forbrug mere bæredygtigt både nationalt og internationalt. Som jurist vil du få mulighed for at arbejde med en bred vifte af miljøretlige problemstillinger og få indsigt i mange forskellige fagområder. Du vil få mulighed for at arbejde både med dansk lovgivning og med forhandlinger og implementering af EU-lovgivning. På den måde vil du få mulighed er for at præge den grønne omstilling af vores samfund.

Vores kontor består af ca. 39 super dygtige og dedikerede kolleger med mange forskellige faglige baggrunde, der arbejder i fire teams. Du vil både indgå i et tæt samarbejde med kollegerne i dit team, og i et tværgående samarbejde med øvrige kollegaer i kontoret. Ligesom du vil indgå i vores juranetværk sammen med kontorets ca. 12 jurister. 

Paolo Perotti, retschef i Miljøministeriets departement

I Jura får man en grundig uddannelse i at være "Slotsholmsjurist"

”I Jura er der et højt fagligt niveau – vi arbejder intensivt med forvaltningsret, miljøret og EU-ret. Det kræver meget af den enkelte medarbejder, men det betyder også, at vi lægger stor vægt på en stærk sparringskultur og godt kollegaskab.


Som ansat i Jura får man således en grundig uddannelse i det at være en ”Slotsholmsjurist” – bl.a. via interne efteruddannelsesaktiviteter som vores lovskriverakademi. I Jura får man fra starten et stort selvstændigt ansvar - og glæden ved at arbejde for den grønne omstilling.”

 

Morten Pedersen, kontorchef i Bæredygtigt miljø og produktion

Hos os vil du få mulighed for at sætte store grønne fodaftryk

I Bæredygtigt miljø og produktion beskæftiger vi os med en meget bred vifte af opgaver, fra luftforurening og grøn vækst til regulering af husdyrbrug og jordforurening. Vi arbejder med indsatser og regulering både nationalt og internationalt, og har et væld af samarbejdsparter både herhjemme og i udlandet. 

Som jurist vil du derfor få mulighed for at arbejde både med dansk lovgivning og med forhandlinger og implementering af EU-lovgivning. Du vil, med andre ord, få alle muligheder for at sætte store grønne fodaftryk.

Vores kontor består af ca. 40 super dygtige og dedikerede kolleger med mange forskellige faglige baggrunde, der arbejder i fire teams. Du vil både indgå i et tæt samarbejde med kollegerne fra dit team, og i et tværgående samarbejde med de øvrige jurister både i vores kontor og i resten af ministeriet.

"Vi lægger meget stor vægt på at hjælpe hinanden, uanset om man er nyuddannet eller en erfaren kollega, og vi prioriterer uddannelse og mentorordninger for nye kolleger højt."

Charlotte Brøndum, Kontorchef i Vild natur og biodiversitet

Vi omsætter regeringens natur- og biodiversitetspakke til virkelighed.

I kontoret for Vild natur og biodiversitet arbejder vi bredt med natur- og biodiversitetspolitik - nationalt, på EU-niveau og internationalt. En af de store opgaver i kontoret er at omsætte regeringens natur- og biodiversitetspakke til virkelighed.

Opgaverne i kontoret dækker blandt andet beskyttelse og forvaltning af naturområder, f.eks. Natura 2000 områder, etablering af op til 15 nye naturnationalparker og udlæg af 75.000 ha urørt skov, Klimaskovfonden, skovrejsning, indsatser mod invasive arter, jagttider og offentlighedens adgang til naturen.