Fremtidens batterier skal være mere bæredygtige

EU’s miljøministre har i fællesskab i dag vedtaget et nyt forslag, som skal gøre fremtidens batterier mere bæredygtige. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, da vores brug af batterier vil mangedoble de kommende år. Vi skal bruge vores ressourcer mere effektivt, og det gælder også for batterier, siger miljøminister Lea Wermelin.

Når elbilen, den elektriske tandbørste eller mobiltelefonen lades op i stikkontakten, skal det ikke kun være strømmen, der er bæredygtig, men også batteriet.

EU’s Ministerråd har i dag vedtaget et forslag, der skal skærpe kravene til batteriers bæredygtighed markant. Batteriernes levetid skal forlænges ved at sikre højere kvalitet, og ved at de i højere grad kan genbruges eller repareres. Der vil også blive skruet op for hensynet til miljøet ved at sørge for, at udvinding af råvarer til batteriproduktion sker miljømæssigt, etisk og socialt ansvarligt. Batteriets CO2-aftryk skal også kunne gøres op.

Verdens afhængighed af batterier er stigende, hvilket især skyldes den grønne omstilling inden for transportsektoren med produktionen af blandt andet elbiler, elbusser og ellastbiler. Efterspørgslen efter batterier forventes på verdensplan at 14-doble frem mod 2030, og Europa vil på det tidspunkt være verdens næststørste marked for batterier kun overgået af Kina.

- Den grønne omstilling betyder, at vi skal have mange flere batterier til vores elbiler, PC’er og når vi lagrer strøm fra solceller. Men den grønne batteri-bølge må ikke gå ud over vores miljø – vi skal bruge vores ressourcer bedst muligt, så vi genbruger mere og skaber produkter, der holder længere i stedet for hurtigt at ende som affald, siger miljøminister Lea Wermelin, der har sat et væsentligt aftryk på det nye EU-forslag.

Produktion af batterier i Europa skal øges

Produktionen af batterier inden for de europæiske grænser skal øges, så Europa bliver mindre afhængig af batterier produceret i for eksempel Asien. Ambitionen er, at EU i 2030 skal være den næststørste producent af batterier.

- Vi har set, hvor vigtigt det er med en stabil energiforsyning, og det gælder også for forsyningen af batterier, hvor efterspørgslen kun vil stige i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at vi kommer i gang med at skabe en cirkulær økonomi for batterier her i Europa, så vi kan sikre en selvforsynende produktion til den grønne omstilling, siger miljøminister Lea Wermelin.

EU’s Ministerråds forslag skal nu forhandles med Europa-Parlamentet før et endeligt fælles sæt regler er vedtaget. Det forventes at være på plads ved udgangen af året.

Fakta - Markedet for batterier

 • Behovet for batterier forventes på verdensplan at 14-dobles frem til 2030.

 • EU forventes at blive det 2. største marked for batterier i 2030.

 • Batteriproduktion foregår i dag primært i Asien, som har stået for op til 98 procent af produktionen af batterier. Med forslaget sætter EU en ambition om at blive den anden største producent af batterier i 2030.

 • Forslaget omfatter alle slags batterier i eksempelvis bærbare computere, elbiler, den elektriske tandbørste samt engangsbatterier, der bruges i for eksempel lommelygter og lyskæder.

 • Batterier indeholder kritiske råstoffer, som cobolt, lithium og nikkel. Med forslaget sikres det, at råstofferne udvindes miljømæssigt, socialt og etisk ansvarligt.

Fakta - EU’s nye forslag vil bl.a. medføre:

 • Due diligence (rettidig omhu) skal sikre, at råstoffer, der tilføres det cirkulære kredsløb, sker på baggrund af sociale-, etiske- og miljømæssige hensyn.

 • Opgørelse af CO2-aftryk (carbon footprint)

 • Krav om indhold af genanvendt materiale

 • Begrænsning af problematiske kemikalier

 • Indførelse af batteripas og datasystemer til information om batterier og kritiske råstoffer såsom cobolt, lithium og nikkel

 • Øget genbrug, renovering af batterier, samt at batterierne kan anvendes til nye formål

 • Batterier skal kunne tages ud af det produkt, de anvendes i, og erstattes af nye, så batteriets levetid ikke begrænser anvendelsen af produktet

Yderligere oplysninger:
Niels Brandt Petersen, presserådgiver, tlf. 20 18 95 68, mail: nibrp@mim.dk