Vandområdeplaner for et bedre vandmiljø

Her kan du finde vandområdeplanerne for den tredje planperiode. Planerne skal forbedre miljøtilstanden i danske vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, og de bygger på mere end 30 års arbejde med at forbedre vandmiljøet. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Indsatserne gælder fra 2021- 2027.

Find vandområdeplanerne her

Her kan du finde det samlede materiale om vandområdeplanerne. Du kan blandt andet læse om miljøstilstanden i det danske vandmiljø, effekten af vandområdeplanerne, udviklingen af vandområdeplanerne og hvordan vi fordeler arbejdet. Læs mere her

Få et kort overblik over vandområdeplanerne her: