Possible Approaches to Addressing Existing Plastic Pollution in an International Treaty

I forbindelse med de pågående forhandlinger om en ny FN-aftale om plastikforurening, har Miljøministeriet fået udarbejdet en rapport, der skitserer mulige tilgange til at adressere eksisterende plastikforurening i aftalen.

Rapporten giver et overblik over de forskellige muligheder, både frivillige og juridisk bindende, der findes, baseret på eksisterende forskning, andre internationale aftaler, samt nye ideer, herunder fra forskellige interessenter, til at adressere eksisterende forurening.

Spørgsmålet om, hvordan man håndterer eksisterende plastikforurening, er kritisk. Eksisterende plastikforurening er et problem, især da eksisterende større stykker plastik, såsom plastikposer, plastikflasker og fiskenet langsomt nedbrydes til ny mikroplastikforurening. Stater og interessenter, der deltager i den mellemstatslige forhandlingskomité (INC) for at udvikle en FN-aftale om plastikforurening, har opfordret til, at eksisterende plastikforurening både på land og til vands skal behandles specifikt i den nye aftale. Der er dog ingen enighed blandt de stater, der deltager i forhandlingerne om, hvordan eller i hvilken form dette skal og kunne gøres på globalt plan.

Hent rapporten her