Vejledninger til miljøvurderingsloven

Miljøvurderingsloven samler reglerne for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) i én lov.

Der er udarbejdet to vejledninger til loven om henholdsvis miljøvurdering af konkrete projekter og miljøvurdering af planer og programmer. Vejledningerne er juridiske vejledninger og bygger på lovens forarbejder, dansk nævns- og domspraksis, de EU-direktiver, som loven implementerer, EU-Domstolens praksis og EU-Kommissionens vejledning til direktiverne.

 

Vejledningerne findes alene elektronisk på www.mim.dk og vil løbende blive opdateret.

 

Find dem her: