Ny aftale: Mindre emballage, mere genbrug og genanvendelse

Jo mere emballageaffald, virksomheder producerer, jo mere skal de betale. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Det er et stort skridt for den grønne omstilling, siger miljøministeren.

Virksomheder skal bruge meget mindre emballage, når de pakker deres produkter ind. Morgenmadspakker, shampooflasker, skotøjsæsker og anden indpakning skal designes, så det kan genbruges eller omdannes til ny emballage. Og de virksomheder, som sender emballage på markedet, skal nu betale for det affald, emballagen skaber.

Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om i en aftale om at indføre udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Aftalen er et stort skridt i omstillingen mod en cirkulær økonomi og bidrager til en CO2-reduktion i affaldssektoren på ca. 0,12 millioner tons i 2030.

- Denne aftale er en af de helt store milepæle i den grønne omstilling og er vejen mod at bruge færre af de ressourcer, vores klode har alt for få af. Forureneren skal betale. Derfor er det virksomhederne og ikke borgerne, der skal betale for de stigende mængder emballage, der ender i vores skraldespande. I dag er det gratis for virksomheder at lave emballager, som er fyldt med unødvendigt plastik, eller som kun kan bruges én enkelt gang. Det har store konsekvenser for vores miljø og klima. Nu får virksomhederne et økonomisk vink med en vognstang om at nedbringe brugen af emballage. På den måde bakker vi op om de virksomheder, der arbejder med bæredygtige emballageløsninger. Vi sender et stærkt signal om, at fremtidens erhvervsliv skal være grønt for at kunne konkurrere. Og vigtigst af alt mindsker vi de bjerge af emballageaffald, vi i dag brænder af, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nye aftale bygger videre på en række anbefalinger fra erhvervslivet, kommunerne og de kommunale affaldsselskaber til udformningen af de kommende nye producentansvar.

Læs aftaleteksten her. 

Aftalepartierne udtaler

Jacob Jensen, miljøordfører, Venstre:
- Udvidet producentansvar på emballage er en stor omstilling for virksomhederne og affaldssektoren. Derfor er jeg glad for, at der etableres nogle gode rammevilkår for et effektivt system, og at vi har lyttet til de anbefalinger, som både producenter og kommuner er kommet med. Derved er der nu skabt nogle rigtig gode rammer for, at private virksomheder kan udvikle fremtidens grønne løsninger på affaldsområdet.

Rasmus Nordqvist, klimaordfører, SF:
- Med aftalen om producentansvaret er vi kommet et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men vi skal hele tiden have blik for, om vi kan skubbe endnu mere på den grønne omstilling. Derfor er jeg særligt glad for, at vi har forpligtet os til at få fastlagt bindende reduktions- og genbrugsmål for emballage, så vi kan få sat yderligere skub i at reducere affaldsmængderne og fremme flere danske genbrugsløsninger.

Christina Thorholm, kommunalordfører, Radikale Venstre:
- Vi bruger alt for meget emballage og plast. For Radikale Venstre har det været vigtigt at hæve de grønne ambitioner om mere genbrug og mindre engangsplast, fordi det belaster vores klima og miljø. Genbrug og mindre affald er et vigtigt stort skridt i den grønne omstilling. Det sikrer vi nu ved at give producenterne de rette incitamenter og arbejde for ambitiøse reduktions- og genbrugsmål på tværs af EU. Vi har lyttet til virksomheder og kommuner i forhandlingsforløbet for at skabe nogle rammer, som kan fungere i virkeligheden.

Peder Hvelplund, miljøordfører, Enhedslisten:
- Miljø- og klimagevinsterne ved genbrug og mere genanvendelse er store. Derfor er jeg meget tilfreds med, at virksomhederne nu skal betale jo mere de forurener, så de begrænser deres emballageforbrug og får økonomisk incitament til at designe emballager til genbrug og genanvendelse.

Mona Juul, miljøordfører, Det Konservative Folkeparti:
- Virksomhederne ved, at grøn omstilling er et vigtigt konkurrenceparameter, der er kommet for at blive. Mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at omstille til mere bæredygtige emballager. Det understøtter vi med denne aftale. Varer med emballager omkring sælges på tværs af lande. Derfor er jeg særligt glad for, at EU-harmonisering er vægtet højt i aftalen, så der kommer et fælles europæisk træk på bedre miljødesign af emballager.

Rene Christensen, miljøordfører, Dansk Folkeparti:
- Producentansvaret tager fat ved problemets rod – nemlig at meget emballage i dag er svært at genanvende, også selvom det sorteres i den rigtige spand. Det er demotiverende for borgerne. Med aftalen sikrer vi, at producenterne har ansvaret for at designe bedre emballager, men også at de får ansvaret for at sikre, at vores affald ikke ender på lossepladser rundt omkring i verden.

Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet:
- Det er afgørende, at vi bruger vores naturressourcer klogere, smartere og mere ansvarligt. Med den nye aftale får producenterne for alvor incitament til pakke deres varer ind i mindre emballage, og i emballage, der enten kan genbruges eller genanvendes.

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet:
- Det er en rigtig god dag for miljøet. Vi tager nu et meget stort skridt mod en mere cirkulær økonomi i Danmark. Udvidet producentansvar for emballage vil sikre at affaldskurven knækkes, at meget mindre affald går op i røg, og at vi kommer til at genbruge og genanvende langt mere af vores affald. Og så sørger vi for, at dem, der forurener, også kommer til at betale for det.

Fakta om aftalen

  • Udvidet producentansvar for emballage er et EU-krav og skal være indført i alle medlemslande senest 1. januar 2025.

  • Producentansvaret flytter regningen for håndteringen af emballageaffald fra borgernes affaldsgebyr til virksomhederne. I gennemsnit vil det skønsmæssigt betyde en reduktion i affaldsgebyret på ca. 600 kr. ekskl. moms pr. husholdning om året.

  • Producentansvaret betyder, at jo mere emballageaffald, en virksomhed sætter på markedet, jo større regning får virksomheden. Omvendt vil en reduktion i emballageforbruget samt mere miljørigtig emballage, der kan genbruges eller genanvendes, betyde en mindre regning.

  • Det udvidede producentansvar forventes at omfatte ca. 41.000 producenter.

  • En producent vil typisk være den virksomhed, som første gang bringer et emballeret produkt i omsætning på det danske marked.

  • I forbindelse med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er det skønnet, at aftalen om udvidet producentansvar for emballage vil bidrage med en reduktion på ca. 0,12 mio. tons CO2 ud af klimaplanens samlede effekt på 0,7 mio. tons i 2030.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationsrådgiver Anne Fønss Bach, Miljøministeriet, tlf. 21279737