Kystpulje: 150 mio. kroner til kystbeskyttelse i hele landet

Der er godt nyt til syv kystbeskyttelsesprojekter i hele landet, der i dag har modtaget tilsagn om støtte. Midlerne går til et dige i Vadehavet og seks projekter, der reducerer risikoen for oversvømmelse og erosion.

Juelsminde, Køge og Esbjerg er tre af de byer, der i dag har modtaget tilsagn fra Kystdirektoratet om støtte til deres kystbeskyttelsesprojekter. Der skal blandt andet bygges diger, højvandsmure, sluseporte og laves sandfodring for pengene. Staten støtter med i alt 150 mio. kroner fra Kystpuljen, og projekterne finansierer selv de resterende mellem 50-60 pct. af anlægsudgifterne.

- Kystpuljen løser ikke hele udfordringen med oversvømmelser og erosion og dermed beskyttelsen af vores værdier langs kysterne, men den er et godt bidrag. Samtidig med puljen følger vejledning til kommunerne og digelag i, hvordan kystbeskyttelsen bedst kan udformes i forhold til lokale udfordringer, så vi opnår den bedste tilpasning til fremtidens klimaforandringer, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Køge vil sikre sig mod en 100-års hændelse i 2100

Projektet Køge Dige bliver støttet med 27.678.000 kroner fra Kystpuljen. Midlerne skal blandt andet medfinansiere et dige, en højvandsmur og en højvandsport, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære områder. Området er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i oversvømmelsesloven, og projektet bliver tilpasset til de omgivelser, hvor det skal etableres. Derfor er der valgt en kombination af løsninger, der skal beskytte byen mod 100 årshændelse i år 2100, som til den tid svarer til en vandstand på ca. 2,8 meter over dagligt vande.

Kystlandskab i Solrød holdt stormfloden ude

I dagene efter stormfloden 20. og 21. oktober 2023 var der mange, der åndede lettet op i Solrød. Deres nye klitlandskab, som blev medfinansieret af Kystpuljen i 2021, tog toppen af bølgerne, der slog ind mod kysten. Og samtidig holdt det stormfloden på sikker afstand af de bagvedliggende huse. Det kommer til at koste nogle penge at genetablere klitlandskabet, men tabene havde været mange gange større, hvis ikke strækningen havde kystbeskyttelse.

- Stormfloden i oktober var meget ekstrem, men eksempler som det i Solrød viser, at vi godt kan beskytte os mod fremtidens klimaforandringer. I Solrød var et klitlandskab en god løsning, andre steder skal der en bygges en sluse, et dige eller måske en højvandsmur. Regeringen har med Klimatilpasningsplan 1 lagt op til, at puljen fortsætter med 150 mio. kroner i 2024, og jeg vil gerne opfordre kommuner og digelag til at fortsætte det gode arbejde, siger Magnus Heunicke.

Klitlandskabet i Solrød blev etableret med medfinansiering fra Kystpuljen i 2021.

Aftaleparterne udtaler:

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre:
”Vi skal klimasikre klogt, så vi får mest kystbeskyttelse for pengene. Det er ude i lokalområderne, de kender udfordringerne og løsningerne bedst. Så det er fornuftigt at staten går ind og medfinansierer de her projekter. Der er meget store udfordringer adskillige steder rundt i landet med at forbedre kystbeskyttelsen. Med denne udmøntning hjælper vi nogle af de mest berørte områder nogle skridt i den rigtige retning.”

Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører for Moderaterne: 
”Danmark skal sikres mod ekstreme vejrfænomener som den stormflod, vi oplevede i oktober. Hændelser som den vil kun blive hyppigere i fremtiden. Derfor er jeg glad for, at staten fortsat støtter ambitiøse kommunale kystbeskyttelsesprojekter i hele Danmark. Den sjællandske østkyst blev hårdt ramt af stormfloden i oktober. Heldigvis er der fundet midler til projektet Køge Dige, der skal sikre Køge mod en 100-års hændelse i 2100. Det er blot et af de mange gode og ambitiøse projekter, der skal sikre danske byer og borgere mod konsekvenserne af oversvømmelser og kysterosion i fremtiden.”

Søren Egge Rasmussen, miljøordfører for Enhedslisten:
”Vores klima er i voldsom forandring, og det rammer ikke mindst de mennesker, der bor langs Danmarks kyster. Derfor er vi i Enhedslisten stolte af, at vi gennem kystpuljen nu har sikret støtte til endnu syv projekter i udsatte kommuner på tværs af landet. Kystsikring skal ikke kun være for dem, der har råd til det, og derfor har vi siden 2014 arbejdet for en national pulje, der kan prioritere og medfinansiere projekter i hele landet.”

Katrine Robsøe, miljøordfører for Radikale Venstre
”Vores kyster er under pres, så jeg er rigtig glad for, at gode projekter nu får økonomisk hjælp til at komme i gang. Desværre får mange gode projekter også afslag, fordi puljen ikke er større. Kommunerne kan ikke klare kystsikringen alene, så der er behov for, at vi tager ansvar og udarbejder en strategi for kystsikring på længere sigt og giver en økonomisk hjælpende hånd fra Christiansborg.”

Sascha Faxe, miljøordfører i Alternativet: 
”Alternativet er glade for endnu en gang at kunne være med til at udmønte midler til kystbeskyttelse. Det forgange år har med stor tydelighed vist, at der er et stort behov for kystbeskyttelse, og det kalder også på, at vi som land går langt mere aktivt tilværks i klimabeskyttelse og -tilpasning af vores land. Kystbeskyttelse er en vigtigt element i dette.”

Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet:
“Klimaforandringerne ændrer vores landskaber og kræver en stærkere beskyttelse af mange byer og områder i Danmark. Kystpuljen er med til at gøre en konkret forskel for, at vi kan forberede vores land til en fremtid, hvor vandmasserne bliver sværere at kontrollere.”

Fakta

Oversigt over fordeling af midler på de 7 projekter, der får tilsagn om støtte:

Område, KommuneProjekttypeFordeling af
midler (kr.)
Juelsminde, Hedensted KommuneOversvømmelse/erosion37.836.000
Byen Nyborg, Nyborg KommuneOversvømmelse5.179.100
Byen Esbjerg, Esbjerg KommuneOversvømmelse17.053.960
Køge by og nærområder, Køge KommuneOversvømmelse27.678.000
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Erosion19.100.000
Grenå, Norddjurs KommuneOversvømmelse12.200.000
Ballum Dige, Tønder KommuneDige i Vadehavet26.652.940
  • Med finansloven for 2021 aftalte den daværende regering (S), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet at afsætte samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og samtidig udvide kriterierne for relevante ansøgere.
  • De 350 mio. kr. blev fordelt med yderligere 50 mio. kr. i 2021, i tillæg til de allerede afsatte 40 mio. kr. i 2021 ifm. finansloven for 2019, og 150 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.
  • I regeringens udspil til Klimatilpasningsplan 1 foreslås en række initiativer, herunder en forlængelse af kystpuljen med 150 mio. kr. i 2024.
  • Ansøgningsrunden for 2023 udløb den 2. oktober 2023, og der er indkommet 18 ansøgninger. Der er samlet søgt til anlægsomkostninger for ca. 1,1 mia. kr. 7 ansøgninger har opnået tilsagn om tilskud.

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressetelefon: 20915901

Naturstyrelsen og Kystdirektoratets pressetelefon: 72543004