Partier bag havplanen udpeger to nye strengt beskyttede havområder

Områderne "Mejl Flak" og "Flakket Flækøjet" bliver nye strengt beskyttede havområder i Danmark. Områderne byder på rig havnatur med stenrev, sandbanker og tangskove, som vil få fred fra menneskelige aktiviteter.

Sidste år indgik regeringen og samtlige af Folketingets partier en ambitiøs aftale om Danmarks Havplan. Med planen blev det aftalt, at 6 procent af det danske havareal udpeges som strengt beskyttede områder på havet allerede i 2024, 8 procent inden 2028 og 10 procent i 2030. Aftalekredsen er nu begyndt arbejdet med at sikre op til de 8 procent streng beskyttelse, og de første to små områder, der bidrager til dette, er nu besluttet.

Aftalekredsen har besluttet, at Mejl Flak skal være et nyt strengt beskyttet område. Mejl Flak er i dag et Natura 2000-område, der er udpeget for at beskytte marsvin, og området består desuden af rev og sandbanker, der har høj natur- og biodiversitetsværdi.

Derudover udvides et strengt beskyttet område i Lillebælt, så det fremover også inkluderer området Flakket Flækøjet, som består af fire revler med bl.a. tætte tangskove.

"Vi har behov for sammenhængende beskyttede områder på havet, hvor dyre- og plantelivet under vandet får fred fra menneskelige aktiviteter. Nu er vi enige om de næste nye områder, hvor aktiviteter som erhvervsfiskeri og indvinding af råstoffer bliver forbudt. Mejl Flak og Flakket Flækøjet er små områder men med en rig havnatur med stenrev, sandbanker og tangskove, høj biodiversitet, og hvor marsvin holder til. Det vil vi nu øge beskyttelsen af," siger miljøminister Magnus Heunicke.

Når områderne udpeges som strengt beskyttet bliver både hele havbunden og vandsøjlen beskyttet. For Mejl Flak gælder derfor, at de nuværende råstofzoner vil blive fjernet, og at der skal fastsættes regulering af fiskeri i området.

Flakket Flækøjet udpeges allerede ved den endelige udstedelse af havplanen, mens Mejl Flak vil blive formelt udpeget sammen med resten af de områder, der skal udpeges som strengt beskyttede for at nå op på de 8 pct. Aftalekredsen skal i første halvår af 2025 drøfte, hvordan dette mål nås. 

Fakta

· Formålet med havplanen er helhedsorienteret fysisk planlægning af det samlede danske havareal

· Med havplanen er der udpeget i alt ca. 31,7 procent beskyttede havområder. Der er udpeget 6 procent strengt beskyttede havområder. Det er besluttet, at der skal udpeges yderligere strengt beskyttede områder op til 8 procent af dansk havareal inden 2028 og 10 procent streng beskyttelse i 2030.

· Mejl Flak udgør 0,04 pct. af dansk havareal, mens Flakket Flækøjet udgør 0,003 pct.

 

Yderligere oplysninger:

Malena Chandrasekaran Pirasath, Miljøministeriet, tlf. 21 72 53 93.