Grøn aftale styrker kysten mod oversvømmelser

Aftalepartierne bag Grøn Fond afsætter 150 mio. kroner til en kystpulje for at sætte tempo på klimatilpasningen og understøtte kommunernes kystbeskyttelsesindsatser. Puljen er målrettet de steder, hvor risikoen er størst og åbner inden sommerferien.

For at dæmme op for oversvømmelser og erosion, hvor havet gnaver af kysten, vil alle landets kommuner senere på året kunne søge om støtte til kystbeskyttelsesprojekter så som diger, sandfodring og højvandsmure. 

Regeringen og aftalepartierne bag Grøn Fond (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) har besluttet at afsætte 150 mio. kroner til en kystpulje i 2024.

Det sker som led i udmøntning af Klimatilpasningsplan 1 og Grøn Fond.

”Jeg er glad for den brede opbakning til at forlænge kystpuljen med 150 millioner kr. i 2024. De stormfloder, som vi har set i efteråret og vinteren, viser desværre tydeligt, hvor vigtig klimatilpasning i kystområderne er,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Puljen er en forlængelse af kystpuljen, der er uddelt siden 2020, og aftaleparterne er enige om, at midlerne skal målrettes de steder, hvor risikoen er størst, og der kan opnås mest mulig beskyttelse for pengene.

Samtidig sættes der fokus på tempo, så projekter langt fremme i planlægningen, kan realiseres hurtigt.

Fokus på naturbaserede løsninger

I år vil projekter med kystbeskyttelse, der bygger på naturbaserede løsninger så som eksempelvis kunstige klitlandskaber og kystfodring blive prioriteret højere end tidligere.

”Naturen er under pres i vores kystområder. Derfor lægger vi i denne pulje særlig vægt på, at projekter skal fremme kystnaturen og de store værdier, som den rummer,” siger ministeren.

Endelig indebærer den politiske aftale, at 1.095 mio. kr. i 2025-2029 skal afsættes til kystbeskyttelse på Vestkysten i fællesaftaler med kommunerne, der er særligt udsat for oversvømmelse og erosion.

Aftaleparterne udtaler:

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre:

Flere og hårdere storme gør det helt nødvendigt, at vi styrker kysterne mod oversvømmelser og skader. Det handler vi på nu og afsætter pulje til at understøtte lokale kystbeskyttelsesindsatser, f.eks. diger, sandfodring og højvandsmure mv. Danmark er stærkt udfordret når det stormer kraftigt og derfor er det helt nødvendigt med en god planlægning og effektfulde lokale indsatser hvor der er størst behov for tidssvarende foranstaltninger.

Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører for Moderaterne:

Det glæder mig, at vi investerer i klimasikring af de udsatte danske kyster. Danmark er omgivet af vand, og vi skal derfor have en særlig respekt for naturens kræfter. Jeg er stor fortaler for, at vi laver klimatilpasningsprojekter ud fra en risikobaseret tilgang, hvor vi sikrer de kyster, der er i størst risiko for at blive ramt. At det samtidig er muligt at etablere naturbaserede løsninger i form af klitlandskaber mv., når vi klimasikrer, er en kærkommen bonus.

Marianne Bigum, miljøordfører for Socialistisk Folkeparti:

Vi ser allerede de første konsekvenser ved manglende klimahandling og de store omkostninger det har for danskerne. Derfor er sætter vi nu penge af til en kystpulje, så vi kan få hurtigere gang i kystsikringen, og vi er glade for at løsninger, hvor naturen er tænkt ind som del af kystbeskyttelsen, fremmes. Men vildere og voldsommere vejr vil være et tiltagende problem og kystsikring alene kan ikke sikre Danmark. SF mener, at vi i langt højere grad skal planlægge langsigtet og se naturgenopretning, som en del af løsningen. Både så vandet har mere sikre steder at løbe hen, men også for at genskabe den natur og de økosystemer, som vi har ødelagt.

Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti:

Dette er et lille, men godt, skridt imod bedre kystbeskyttelse i Danmark. Men den danske befolkning er stadig ekstremt udsat og vi kommer til at skulle prioritere flere midler og flere politiske kræfter på dette område i de kommende år. Det er vi Konservative klar til.

Søren Egge Rasmussen, natur- og miljøordfører for Enhedslisten:

Enhedslisten finder det vigtigt at naturbaseret kystbeskyttelse fremover bliver prioriteret, når vi skal lave kystsikring. Vi skal arbejde med naturen for at sikre, at det voldsommere vejr ikke ødelægger materielle værdier langs kysten. Modellering af naturen med naturlige materialer er bedre end dominerende betonvægge.

Katrine Robsøe, miljøordfører for Radikale Venstre:

Vi er i Radikale glade for, at vi endnu engang finder penge til beskytttelse af vores kyster. Med presset fra klimaforandringerne er det nødvendigt, at vi fra Christiansborg hjælper med denne store opgave både nu og fremover.

Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet:

Klimaforandringer forandrer vores landskab, som vi kender det. Vi har et fælles ansvar for at beskytte vores kyster bedre mod de massive vandmasser, som forårsager oversvømmelser og erosion af vores kyster. Kystpuljen løser ikke hele udfordringen, men den er med til at gøre en konkret forskel. Derfor er jeg glad for, at vi gennem kystpuljen kan bidrage til at ruste Danmark bedre mod klimaforandringer.