Cirkulær økonomi

Alt for meget affald havner i dag på forbrændingsanlæggene og i naturen. Det er spild af ressourcer og det er en trussel mod vores klima og natur. Derfor skal vi sikre, at langt mere emballage bliver genbrugt og genanvendt. Det kræver design af cirkulære løsninger og mere bæredygtige produktions og forbrugsmønstre.

Hvad er cirkulær økonomi?

I en cirkulær økonomi recirkulerer man materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet.

Bygninger og produkter er designet til lang holdbarhed og til at blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive smidt ud. Det er nemt at dele og få adgang til produkter og services uden at eje. Biomassen anvendes til medicin, biobaserede produkter og fødevareingredienser frem for simpel energiudnyttelse. Problematiske kemikalier udfases, så affald og spildevand kan recirkuleres som genanvendte råvarer af høj kvalitet. Overskudsproduktion og spild fra den ene virksomhed indgår som værdifuld råvare i den anden virksomhed. Tilsammen kan en mere cirkulær tilgang i vores produktion og forbrug lette presset på naturressourcerne og forbedre miljøet til gavn for fremtidige generationer.