Design og forbrug

I Miljøministeriet arbejder vi for at fremme design og forbrug af cirkulære løsninger, så materialeforbrug og spild begrænses, så levetiden af produkter forøges, og så det bliver nemmere at reparere, genfremstille, opgradere, genbruge og genanvende vores produkter.

Design af cirkulære løsninger handler blandt andet om, at det skal være nemmere at reparere og opgradere vores produkter.

Hvert år genererer vi i Danmark cirka 800 kilo husholdningslignende affald pr. indbygger. Det er affald som madrester, elektronik og mælkekartoner. Kort sagt, alt det du typisk smider ud fra dit hjem. Det giver Danmark en kedelig topplacering i Europa. Det er regeringens målsætning at sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne.

 

Op til 80 procent af et produkts miljøbelastning bestemmes i designfasen

Design af cirkulære løsninger handler om at maksimere værdien og minimere miljøbelastningen fra materialer, produkter og services ved at begrænse materialeforbrug og spild, forøge levetiden samt gøre det nemmere at reparere, genfremstille, opgradere og genanvende.

Det er vigtigt at sætte krav til produktet for at stimulere mere bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. Her spiller fx de officielle miljømærker Svanen og EU-blomsten en vigtig rolle, og gør det lettere at træffe et troværdigt grønt valg. Ved at styrke cirkulære forretningsmodeller såsom leje, deling og genbrug af produkter samt ”produkt som service-aftaler” kan man øge udnyttelsesgraden af produkter og materialer.

Fakta om genbrug:

Genbrug er enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. Der er tale om genbrug, når produkter sælges eller gives videre uden først at have været affald. Dette kan fx ske gennem loppemarkeder, deleplatforme m.m.

Politisker aftaler og planer der fremmer cirkulær økonomi

Herunder kan du læse mere om de planer, politiske aftaler og anbefalinger, som ligger til grund for Miljøministeriets arbejde for at fremme design og forbrug af cirkulære løsninger.