Biocider

Miljøministeriet arbejder med regulering af biocider, så danskere kan få gavn af kemien, hvor det er nødvendigt, mens uønskede effekter på mennesker og miljø undgås.

Biocider findes blandt andet i træbeskyttelse, midler til insektbekæmpelse og håndsprit.

Biocider er kemiske produkter, der beskytter mennesker, dyr, vand, overflader og materialer mod skadedyr, bakterier, svampe eller andre uønskede organismer.

Biocider har mange gode egenskaber, som vi ikke kan undvære i vores dagligdag. Biocider findes blandt andet i desinfektionsmidler, træbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. Det er dog vigtigt, at mennesker, dyr og miljø beskyttes mod uønskede effekter fra biocider.

Nogle biocider anvendes i fødevareindustrien, eksempelvis desinfektionsmidler og midler til skadedyrsbekæmpelse. Miljøministeriet samarbejder derfor med Fødevareministeriet på biocidområdet.

Miljøministeriet arbejder med lovgivningen inden for biocider, både på nationalt plan og på EU-niveau. Læs mere om:

 

Den nationale biocidindsats 2022-2025


Miljøministeriet udarbejder den nationale biocidindsats, som politikerne vedtager. Den tidligere regering (Socialdemokratiet) indgik den 19. januar 2022 en aftale om den første samlede nationale biocidindsats, kaldet Biocidaftalen 2022-2025 – Styr på biociderne. Aftalen blev indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Biocidaftalen 2022-2025 har fokus på at fremme en bæredygtig anvendelse af biocider, så forbruget af biocider bliver begrænset til det nødvendige. Aftalen omfatter også etableringen af en autorisationsordning for insektbekæmpere. Autorisationsordningen skal sikre, at professionelle insektbekæmpere har den nødvendige viden om, hvordan man sikkert anvender de giftige produkter, når de bruges i private hjem, hvor både mennesker og dyr kan blive direkte udsat for biocidmidlerne.

Biocidaftalen skal også sikre, at Danmark kan sætte et solidt aftryk på EU-reguleringen af biociderne, og at Danmark kan presse på i EU for en skrap regulering af de farligste biocider.

Miljøstyrelsen gennemfører en stor del af de konkrete tiltag i biocidindsatsen. I den forbindelse har Miljøstyrelsen en informationsindsats, der er rettet mod forbrugere og virksomheder. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne på området overholdes.

Før Biocidaftalen 2022-2025 var regulering af biocider en del af aftalerne på kemikalieområdet.

 

Biocidpanelet

Miljøministeriet har etableret Biocidpanelet, der består af interessenter fra myndigheder, industri, grønne organisationer og forbrugerorganisationer på biocidområdet. Biocidpanelets formål er at skabe størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø.

Overskriften for panelets arbejde er ”Bedst til bæredygtig beskyttelse”. Biocidpanelets mission er at bidrage til, at Danmark bliver de bedste i Europa til at omgås biocider med omtanke.

Se medlemmer af Biocidpanelet på Miljøministeriets oversigt over råd og udvalg.

 

Fælles europæisk regulering af biocider

Miljøministeriet deltager i udviklingen og implementeringen af den fælles europæiske biocidregulering. Biocidforordningen er den gældende fælles europæiske regulering på biocidområdet.

Formålet med EU-forordningen er at ensrette regler på biocidområdet til gavn for det indre marked, samtidig med at man sikrer et højt beskyttelsesniveau for både mennesker, dyr og miljø.

EU-forordningen fastsætter blandt andet rammerne for, hvordan biocidmidler skal godkendes, og hvilke aktivstoffer der må anvendes i biocidmidler på EU-plan. Læs biocidforordningen her.