Arktisk Råd

Miljøministeriet deltager i det internationale klima- og miljøsamarbejde i Arktisk Råd

Arktisk Råd arbejder blandt andet med biodiversitet i Arktis

Rigsfællesskabet deltager i det internationale samarbejde i Arktisk Råd. Arktisk Råd er det primære forum for arktiske anliggender, hvor medlemslandene samarbejder om de udfordringer, som de arktiske egne står overfor, eksempelvis med hensyn til miljø, klima og bæredygtig økonomisk udvikling.

Arktis spiller en central rolle globalt

Klimaforandringerne ændrer økosystemer og biodiversitet i Arktis med stor hastighed, og global forurening påvirker både økosystemer og den arktiske befolkning. Nogle af ændringerne i Arktis vil også påvirke resten af verden, og derfor har man globalt set fået et øget fokus på Arktis de seneste år. For eksempel fører afsmeltning af indlandsisen i Grønland til havstigninger i resten af verden, ligesom afsmeltning og øget nedbør påvirker den globale cirkulation af havvand. Ændring af havstrømmenes forløb og deres temperatur har stor indflydelse på det lokale klima, som kan føre til jævnlige udsving i vejret.

Medlemmer af arktisk råd

Arktisk Råd har otte medlemslande: Rigsfællesskabet (Danmark, Grønland og Færøerne), USA, Canada, Island, Norge, Sverige, Finland og Rusland. Derudover deltager seks oprindelige arktiske folks organisationer permanent i rådets arbejde, ligesom en række andre lande, NGO’er og organisationer har observatørstatus i rådet.

Officielle møder er pt. sat på pause

Formelle møder i Arktisk Råd og dets arbejdsgrupper er pt. på pause efter Ruslands invasion af Ukraine. Arktiske miljø, natur og klimaprojekter er genoptaget, hvor der ikke forekommer russisk deltagelse.

Ministeriets rolle Arbejdet i Arktis Råd foregår både i permanente arbejdsgrupper og i midlertidigt nedsatte grupper. Miljøministeriet er særligt aktiv i de af rådets arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med klima- og miljøforandringer, forurening og biodiversitetskrise.
Ministeriet er aktiv i følgende grupper: