Myndighedssamarbejde og eksport

Miljøministeriet samarbejder med flere lande på miljøområdet og eksporterer danske løsninger på miljøproblematikker.

Danmark eksporterer løsninger på miljøproblematikker

Danmark samarbejder med en række lande og myndigheder på miljøområdet. Her går Miljøministeriets arbejde ud på at bringe dansk ekspertise, danske løsninger på miljøproblematikker og den danske myndighedsmodel i spil i EU og internationalt. Gennem myndighedssamarbejder medvirker Danmark til at forbedre regulering og rammevilkår i samarbejdslande. Det bidrager både til et bedre miljø og til øget efterspørgsel på danske løsninger.

Virksomheder og grønne løsninger
Miljøministeriet arbejder sammen med virksomheder og eksportfremmeorganisationer for effektivt at overføre danske erfaringer og for at eksponere danske virksomheders grønne løsninger. Danmark er for eksempel førende inden for vandteknologi.

Miljøplanlægning tæt på borgeren
Ministeriet arbejder for at udbrede den danske myndighedsmodel i EU og internationalt. Den danske myndighedsmodel tager udgangspunkt i et decentraliseret politisk myndighedsstyre, hvor velfærdsopgaver som miljøplanlægning bliver varetaget af det myndighedsniveau, der er tættest på borgeren, frem for af staten. I Danmark har myndighedsmodellen skabt et solidt grundlag for et højt miljøbeskyttelsesniveau og for teknologisk innovation.