Rigsfællesskabet

Rigsfællesskabet består af Danmark, Færøerne og Grønland. Rigsfællesskabet forhandler generelt på vegne af hele Kongeriget Danmark i internationale sammenhænge.

Færøerne og Grønland har selvstyre på natur- og miljøområdet.

På natur- og miljøbeskyttelsesområdet forhandler Rigsfællesskabet generelt i internationale sammenhænge på vegne af Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis der skal tiltrædes internationale aftaler, kræver det dog accept fra både Grønland og Færøerne, hvis aftalen også vedrører dem. Rigsfælleskabet har dog mulighed for at tage et såkaldt territorialt forbehold, hvis aftalen tillader det. Det betyder for eksempel, at Danmark kan vælge at tiltræde en aftale, mens Grønland undlader at gøre det.

 

Grønland og Færøernes selvstyre på natur- og miljøområdet

På grund af særlige nationale, historiske og geografiske forhold har Færøerne og Grønland en omfattende grad af selvstyre på natur- og miljøområdet. Færøernes hjemmestyre har siden 1948 sat rammerne for natur- og miljøbeskyttelsen i Færøerne.

Grønlands Selvstyre har ligeledes selv haft ansvaret for naturbeskyttelse i Grønland siden indførelsen af hjemmestyret i 1979. Grønland har desuden haft ansvaret for landmiljø siden 1989 og havmiljø ud til tresømilegrænsen siden 1993. Havmiljøet uden for tresømilegrænsen og i resten af den eksklusive økonomiske zone ved Grønland er reguleret af dansk lov. Det gælder dog ikke aktiviteter knyttet til råstofområdet, inklusive olieefterforskning, hvor Grønland bestemmer.