Pulje: MUDP

MUDP giver danske virksomheder tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi.

MUDP støtter virksomheder, der investerer i udviklingen af fremtidens miljøteknologiske løsninger

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er en pulje, der understøtter den grønne omstilling ved at give tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi i danske virksomheder.

MUDP har primært fokus på udvikling af miljøteknologi inden for klimatilpasning, cirkulær økonomi, luft, vand, jord og kemikalier. MUDP har siden 2008 støttet cirka 700 små og store miljøteknologiske projekter med cirka 1,4 milliard kroner.

Miljøministeriets rolle

Det er miljøministeren, der udpeger MUDP’s bestyrelse efter forelæggelse for regeringens ansættelsesudvalg. Miljøministeriet står også for oplæg til de politiske forhandlinger, når fordeling af midler til MUDP drøftes. Miljøstyrelsen har sekretariatsfunktionen for MUDP og varetager blandt andet opgaver knyttet til rådgivning, information og videnopbygning.

MUDP-strategi 2020-2023

Den igangværende strategi for MUDP-puljen blev søsat i 2020 og strækker sig til og med 2023. MUDP-strategien skal medvirke til at opfylde FN’s verdensmål samt støtte grønne fyrtårnsprojekter og projekter med stort eksportpotentiale. Den igangværende strategi skal balancere mellem at løse akutte miljøudfordringer og samtidig fremme den langsigtede grønne omstilling, der er nødvendig for at bremse klima- og biodiversitetskrisen.

Læs MUDP-strategien.