Kommuner får mulighed for at indføre nulemissionszoner fri for benzin- og dieselkøretøjer

Ny aftale giver alle landets kommuner mulighed for at oprette såkaldte nulemissionszoner, hvor der kun er adgang for fossilfrie køretøjer. ”Det er første skridt på vejen mod, at vi får fjernet diesel- og benzinkøretøjer fra trafikken til gavn for luftkvaliteten i byerne,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Der kan i fremtiden være adgang forbudt for køretøjer med forurenende udstødning i afgrænsede områder i de danske byer. En ny aftale indgået mellem regeringen og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet giver nemlig kommunerne mulighed for at indføre nulemissionszoner.

I Aarhus og København ser borgmestrene allerede nu frem til at etablere nulemissionszoner til gavn for luftkvaliteten og den grønne omstilling.

”Luftforurening er et problem og benzin- og dieselos fra trafikken er blandt de største syndere. Problemet er størst i byerne og derfor skal kommunerne have mulighed for at sætte ind, så vi kan sikre renere luft lokalt,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Borgmestre i København og Aarhus er positive

Overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at kommunen nu får muligheden for at oprette en nulemissionszone fri for luftforurening fra benzin og diesel.  

”I 2030 har vi et mål om at gøre København fri for fossilbiler, så vi kan få en by uden støj, røg og møg. Derfor er det en fantastisk nyhed for København, at vi nu får grønt lys til at indføre en nulemissionszone. Det er endnu et skridt i retningen mod en fossilfri by. Vi har længe efterspurgt muligheden fra Christiansborg og Middelalderbyen er oplagt som Københavns første nulemissionszone. Jeg glæder mig til, at vi kan komme i gang og er glad for, at regeringen nu også vil analysere mulighederne for maritime miljøzoner,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), overborgmester i Københavns Kommune. 

I Danmarks næststørste by Aarhus mener borgmester Jacob Bundsgaard (S), at nulemissioner kan understøtte en grønnere privatbilisme.

”Jeg er meget tilfreds med, at lovgrundlaget kommer på plads, så vi kan træffe en beslutning i takt med, at elbilerne vinder frem og bliver det foretrukne valg. Aarhus Byråd vil som en del af en kommende grøn mobilitetsplan tage stilling til, hvor, hvornår og hvordan, vi kan prøve kræfter med en nulemissionszone i Aarhus. På den måde kan vi opnå en renere og sundere by fri for benzin- og diesel-forurening – og samtidig understøtte den grønne omstilling i forhold til privatbilismen,” siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard.

Et større incitament til at købe elbiler

Regeringen og aftalepartierne lægger op til, at kommunalbestyrelserne kan vælge mellem to typer af nulemissionszoner – en, som omfatter persontrafik eller en, som omfatter al trafik inklusive varetransport.

Nulemissionszonerne vil mindske støj- og luftforurening lokalt, samtidig med at de vil styrke den grønne omstilling og give øget incitament til at købe elbiler blandt de danskere, der påvirkes af nulemissionszonerne.

Der findes i forvejen miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus Kommuner, som stiller miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser varebiler og personbiler.

Bredt flertal enige om nulemissionszoner

For at kommunerne kan få mulighed for at lukke af for benzin- og dieselbiler i bestemte bydele, kræver det en lovændring, som et bredt flertal af partier på Christiansborg er blevet enige om at gennemføre.

Lovforslaget ventes at blive fremsat i efteråret.

Aftalepartierne udtaler:

Erling Bonnesen, Venstre:
”Ny mulighed til frontløberkommuner om nulemissionszoner, hvor det lokalt giver mening afgrænset i mindre områder indenfor større byområder. Naturligvis med frihed til kommunerne om man vil benytte muligheden eller ej. Det er et naturligt tidspunkt til denne mulighed, så man i afgrænsede lokale områder indenfor større byområder kan drage nogle praktiske erfaringer i en tid, hvor vi ser, at salget af elbiler mv. stiger mærkbart.”

Charlotte Bagge Hansen, Moderaterne:
”Den nye aftale om nulemissionszoner er et skridt i den rigtige retning for forbedret luftkvalitet og mindre forurening i byerne. Jeg er utrolig glad for den nye aftale, da den skubber for en hurtigere overgang til elbiler og andre miljøvenlige køretøjer. Hermed undgår vi for meget benzin- og dieselos, får renere luft, og mindsker den lokale støj. Herudover er jeg glad for, at vi er blevet enige om, at vi selvfølgelig sikre både undtagelser for beboere og erhvervsdrivende i zonen. Det er nemlig vigtigt, at beboerne stadigvæk kan komme rundt, og man fortsat kan drive virksomhed.”

Carl Valentin, Socialistisk Folkeparti:
”Vigtigt at vi endelig giver kommunerne ret til at etablere områder fri for fossilbiler. Det har SF arbejdet for i mange år. I København, hvor jeg bor, udvikler vores børn astma, og vores ældre dør for tidligt pga. sygdomme forårsaget af luftforurening. Jo mere, vi kan gøre for at få de fossile køretøjer ud af byerne, jo bedre.”

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten: 
”Vi kæmpede hårdt for, at håndhævelsen og administrationen af zonerne skulle gøre tiltaget attraktivt for kommunerne. Det er vi ikke kommet i mål med i denne omgang. I stedet er lovgrundlaget for nulemissionszoner et lille skridt mere mod fremtidens fossilfri byer med ren luft. Det var vigtigt for Enhedslisten, at mindre kommuner i landet også fik muligheden for at lave nulemissionszoner og at vi senere skal vurdere om flere typer køretøjer skal udelukkes fra zonerne, efterhånden som teknologien udvikler sig.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:
"I Radikale Venstre er vi glade for at nulemissionszoner nu kan blive til virkelighed og være med til at vise vejen for renere luft i vores byer – og endda baseret på et bedt politisk flertal.

Nye teknologier indenfor den tunge transport er i rivende udvikling og derfor er jeg glad for at ordningen skal evalueres efter tre år, så vi kan sikre kommunerne mulighed for at indføre reelle nulemissionszoner – også uden de store lastbiler og busser – og gerne flere af dem i hver kommune.”

Christina Olumeko, Alternativet:
”Fremtidens byer er fri for fossile køretøjer. Med aftalen kommer vi et skridt på vejen mod en reel omstilling af transportsektoren. Alternativet havde håbet på endnu større zoner, og det kæmper vi videre for, så vi kan opnå helt fossilfri byer fra 2030.”

Anne Paulin, Socialdemokratiet:
”I Socialdemokratiet er vi glade for, at vi med denne aftale giver byerne bedre mulighed for at skabe grønne åndehuller med mindre trængsel og forurening.”

Læs aftaleteksten her: Aftale om nulemissionszoner

Yderligere oplysninger:


Sarah Scheer Pedersen, presserådgiver, tlf. 20 91 59 01, mail: sscpe@mim.dk