Miljøministeriets historie

50 år i miljøets tjeneste

 

Den 11. oktober 1971 blev Miljøministeriet stiftet som Ministeriet for Forureningsbekæmpelse – et af verdens første af slagsen. Dengang var det noget helt nyt, både i Danmark og i verden, at give forureningen egentlig politisk og forvaltningsmæssig opmærksomhed.

I begyndelsen var opmærksomheden størst på de mere lokale miljøproblemer herunder forurening, som især stammede fra industrien, men miljøproblemerne voksede parallelt med den økonomiske vækst i samfundet og det øgede forbrug. Samtidig voksede dog også opmærksomheden på løsningen af problemerne, og allerede efter et par år blev ansvaret udvidet til at gælde det samlede ”miljø” – både naturen, miljøet og den fysiske planlægning – og ministeriet blev formelt omdøbt til Miljøministeriet.

Fra fortynding og rensning - til forebyggelse og internationalt samarbejde

Siden hen er der løbet meget vand gennem bækken og åen, som er blevet beskyttet med fredninger og vandområdeplaner. Der er blevet stillet krav til rensning af spildevand, lavet kystplaner, kemikalieregulering og klimatilpasning, og der er sat fokus på genbrug, genanvendelse, friluftsliv og biodiversitet – blot for at nævne nogle få af de mange opgaver, der hører med til at passe godt på miljøet og de kommende generationer.

Overordnet set har ministeriet gennem årene bevæget sig fra i de tidlige år at håndtere miljøproblemer med fortynding, rensning og forebyggelse til at fokusere på, hvordan vi kan organisere samfundet nationalt og internationalt, så vi helt undgår miljøproblemerne. Bæredygtighed og grøn omstilling er med tiden blevet meget centrale emner. I de senere årtier er det ligeledes blevet tydeligere og tydeligere, at mange miljøproblemer og overudnyttelse af naturens ressourcer er globale udfordringer, som skal løses i fællesskab med andre. 

Helt kort

Da Miljøministeriet blev etableret i 1971, hed det Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, først to år senere blev navnet ændret til Miljøministeriet.

Energiområdet, som har været tæt tilknyttet Miljøministeriet, kom i 1994 direkte ind under ministeriet, der skiftede navn til Miljø- og Energiministeriet. I 2001 skiftede ministeriet igen navn til Miljøministeriet, da energiområdet overgik til andre ministerier.

I 2015 blev ministeriet lagt sammen med Fødevareministeriet. Dette ministerium, Miljø- og Fødevareministeriet - eksisterede til den 19. november 2020, hvor det blev besluttet at oprette et nyt Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - og Miljøministeriet fortsatte herefter som selvstændigt ministerium.

De første 40 år

Fra sin første færd i 70´erne og frem til i dag har Miljøministeriet været med til at sætte store aftryk på Danmark og den verden, vi er en del af. Læs om ministeriets første 40 år her.

Ministre gennem tiden

Da den første minister satte sig bag skrivebordet, stod der minister for forureningsbekæmpelse på visitkortet. Denne titel blev senere ændret til miljøminister.

I Miljøministeriets departement er en væg dækket af fotografier af de tidligere ministre. Der er billeder af en handskemager, en journalist, en litterat og en virksomhedsleder. Fælles for dem alle er, at de har været miljøminister. 

Se væggen over Danmarks miljøministre her: