Elektronisk fakturering

Alle offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner er forpligtet til at kunne sende og modtage regninger elektronisk.

Miljøministeriets EAN-nummer:

5798000862005

Miljøministeriets CVR-nummer:

12854358

Sådan sender du en elektronisk faktura:

Disse oplysninger skal stå på fakturaen:

  • EAN-lokationsnummer 
  • Virksomhedens CVR-nummer eller evt. SE-nummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Betalingsoplysninger
  • Referenceperson og evt. rekvisitionsnummer

EAN-lokationsnummer
EAN-nummeret er et kundenummer eller virksomhedsnummer, der entydigt identificerer den offentlige institutioner for leverandøren.

Når ministeriet skal sende elektroniske fakturaer

Når vi skal sende elektroniske fakturaer, skal vi have følgende oplysninger:

  • EAN-lokationsnummer
  • Evt. CVR-nummer
  • Bekræftelse på at virksomheden kan modtage elektronisk faktura gennem en VANS udbyder i OIO XML-format

Hvis vi ikke har disse oplysninger, kan vi ikke sende fakturaen elektronisk. Vi vil derfor sende den på papir.