Ministeriets organisering

Miljøministeriet har det overordnede ressortansvar for naturbeskyttelse, miljøhensyn og grøn omstilling af samfundet.

I ministeriet arbejder vi sammen om at beskytte vores natur og miljø, og vi arbejder for en grøn omstilling af samfundet. Opgaverne løses i departementet og ministeriets to styrelser, der har afdelinger over det meste af landet.

Miljøministeriet beskæftiger cirka 2.000 medarbejdere fordelt på 35 forskellige adresser i Danmark.

Miljøministeriet består af et departement og to styrelser: Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen (herunder Kystdirektoratet). Miljøministeriets koncernfælles Personaleadministration er organisatorisk forankret i departementet.

Departementet

Miljøministeriets departement varetager ministerbetjening og den overordnede udvikling, planlægning og administration af lovgivningen på miljøområdet. Departementets hovedopgave er at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på miljøområdet til gavn for vores omgivende samfund.

Hent organisationsdiagrammet som pdf-fil her