Om Miljøministeriet

Naturbevaring, miljøhensyn og grøn omstilling af samfundet og virksomheder er nogle af miljøministeriets kerneopgaver.