Råd og udvalg

Her kan du finde en oversigt over de råd og udvalg, der er nedsat under Miljøministeriet. Udvalgene rådgiver ministeren og Miljøministeriets institutioner i faglige spørgsmål. Nogle af udvalgene afgør desuden tildeling af tilskud, overvåger at ordninger og programmer bliver effektivt gennemført og meget andet.