Færre danskere med hudallergi

Miljø- og Fødevareministeriets strategi for allergifremkaldende kemikalier 2018-21

Mange danskere kæmper dagligt med store gener fra allergiske reaktioner forårsaget af hudkontakt med kemikalier fra eksempelvis kosmetik, smykker og rengøringsprodukter, som vi omgiver os med i hverdagen. Allergi kan påvirke livskvaliteten hos de berørte markant og have store økonomiske konsekvenser for samfundet.

På den baggrund har Folketingets partier besluttet, at der skal være særligt fokus på arbejdet med allergifremkaldende kemikalier, og som en del af den politiske aftale om en ny ”Kemiindsats 2018-2021”, som blev indgået i november 2017, skal der udarbejdes en allergistrategi.

Allergistrategiens formål er at ”styrke indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier for at øge beskyttelsesniveauet og reducere antallet af personer, som udvikler hudallergi. Indsatsen skal styrke Danmarks indflydelse i det europæiske samarbejde på området, herunder sikre påvirkning af ny regulering og fastsættelse af internationale guidelines til vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber”.