Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan

Alt for meget plastik havner i dag i naturen og i forbrændingsanlæggene. Plastikhandlingsplanen sætter fokus på alle væsentlige dele af udfordringen: mindre plastik i naturen, smartere produktion og forbrug, mere samarbejde i værdikæden, bedre affaldshåndtering, et styrket vidensgrundlag og langt mere genanvendelse.