Færre danskere med hudallergi - Afsluttende rapport for Allergistrategi 2018-2021

Miljøministeriets afsluttende rapport for strategi for allergifremkaldende kemikalier 2018-2021.

Mange danskere kæmper dagligt med store gener fra allergiske reaktioner forårsaget af hudkontakt med kemikalier fra eksempelvis kosmetik, smykker og rengøringsprodukter, som vi omgiver os med i hverdagen. Allergi kan påvirke livskvaliteten hos de berørte markant og have store økonomiske konsekvenser for samfundet. På den baggrund besluttede Folketingets partier, at der som en del af den politiske aftale om en ny ”Kemiindsats 2018-2021”, der blev indgået i november 2017, skulle der være særligt fokus på arbejdet med allergifremkaldende kemikalier. Dette blev udmøntet i en allergistrategi , som blev offentliggjort i oktober 2018 Allergistrategien er blevet afsluttet ultimo 2021 med udløbet af Kemiindsats 2018-2021, og denne afsluttende rapport beskriver de initiativer, som har været igangsat under allergistrategien i perioden 2018-21.