Styrket sporbarhed og sortering af bygge- og anlægsaffald på genbrugspladser

Dette projekt har haft til formål at kortlægge landets genbrugspladser for, hvordan de modtager bygge- og anlægsaffald, og hvad der sker med affaldet. Ligeledes skulle projektet søge gode initiativer, som er med til at øge sporbarheden af miljø- og sundhedsfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffald.