Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies
 • Planloven er sat under lup

  Publiceret 21-10-2014

  KL og Miljøministeriet er gået i gang med at nærstudere planloven for uhensigtsmæssige barrierer. Udvalget afleverer anbefalinger i foråret 2015.

 • Slut med uigennemskuelige priser for forurenet spildevand

  Publiceret 20-10-2014

  Når et firma sender forurenet spildevand til renseanlægget skal de have en regning, der svarer til omkostningerne for rensningen.

 • Vores tøj koster miljøet tre milliarder kroner om året

  Publiceret 20-10-2014

  En ny type miljøregnskab sætter for første gang kroner og øre på den pris, miljøet betaler for vores tøjproduktion. Brug regnskabet til at gøre det bedre, lyder opfordringen fra miljøminister Kirsten Brosbøl.

 • Brosbøl: Historisk aftale for klodens natur

  Publiceret 16-10-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder sig over, at der er enighed om en international aftale, der sikrer midler til at standse tilbagegangen i klodens dyr og planter.

 • Hård kamp for at lande global aftale om naturen

  Publiceret 15-10-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl sidder med i de afgørende forhandlinger ved FN’s Biodiversitetskonference i Sydkorea. Her mødes miljøministre fra hele verden for at få realiseret en aftale om at standse tilbagegangen for naturen.

 • Nye krav til brændeovne i Europa giver renere luft til danskerne

  Publiceret 15-10-2014

  Danske brændeovnsproducenter kan se frem til et stærkt voksende europæisk marked for renere brændeovne. Efter dansk pres har EU-landene nu besluttet nye, strengere miljøkrav til brændeovne og -kedler, der vil gøre luften renere.

 • Efterlysning: Hvordan får vi danskerne til at sortere mere affald?

  Publiceret 14-10-2014

  Miljøministeriet efterlyser kommunernes bedste projekter, som på nye måder genanvender mere husholdningsaffald.

 • Nye guider til vores natur

  Publiceret 13-10-2014

  Miljøministeriet vil fortælle de gode historier om naturen – i naturen. Nyt guide-system er både digitalt og i foldere.

 • Danskerne er vilde med at overnatte i naturen

  Publiceret 13-10-2014

  Mange danskere overnatter udendørs i efterårsferien. Miljøministeriet kan melde næsten udsolgt på de mest populære shelters.

 • Ringduer skal skånes i yngletiden

  Publiceret 11-10-2014

  Miljøministeren beder Vildtforvaltningsrådet om at se nærmere på reglerne for regulering af ringduer i september og oktober.

 • Forbrugerne får ny kemikalie-vagthund

  Publiceret 10-10-2014

  Regeringen og Enhedslisten sørger nu for, at forbrugerne får en ny kemikalievagthund. Den får navnet KemiWatch.

 • Butikkers madspild fylder dagligt over 3.000 indkøbsvogne

  Publiceret 09-10-2014

  Danske butikker smider over 150.000 ton mad ud hvert år, viser den første undersøgelse af madspildet i servicesektoren. Miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrer butikkerne til for alvor at komme i gang med at forebygge madspild.

 • Bylandmænd, fiksere og grønne ildsjæle i Miljøministeriet til Kulturnatten

  Publiceret 08-10-2014

  Få fikset de revnede bukser hos Repair Café, bliv inspireret af bæredygtigt modetøj og få jord under neglene i vores jord-workshop. Eller kør en tur på vores pop-up mountainbike-bane. Der er masser af aktiviteter til Kulturnatten 2014 i...

 • Kom med til kamp mod madspild midt i København

  Publiceret 07-10-2014

  Torsdag bliver der uddelt gratis mad lavet af overskudsvarer til flere tusind mennesker på Rådhuspladsen i København. Det sker ved Danmarks største event mod madspild som miljøminister Kirsten Brosbøl og Stop Spild Af Mad er vært for.

 • Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur

  Publiceret 06-10-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det forbudt at sprøjte og gøde Danmarks mest sårbare naturområder. Det skal give bedre vilkår for en del af landets mest værdifulde natur og sjældne dyr og planter.

 • Indvinding af råstoffer må ikke skade Øresund

  Publiceret 03-10-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil ændre råstofloven, så det bliver muligt at stoppe for indvinding af råstoffer i Øresund, hvis det viser sig, at indvindingen ikke kan ske på en bæredygtig måde.

 • Miljøministeren klar med hjælp til dårligt stillede husejere

  Publiceret 03-10-2014

  De økonomisk dårligst stillede husejere i det åbne land får nu bedre mulighed for at betale for bedre spildevandsrensning på deres ejendom.

 • Brosbøl: Det skal koste at ødelægge naturen

  Publiceret 02-10-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil hæve bødestraffen for at gøre skade på naturen, så Danmarks værdifulde natur og sjældne planter, insekter og vilde dyr bliver beskyttet bedre.

 • Brosbøl: Vis mig din yndlingsnatur

  Publiceret 29-09-2014

  Send et billede og vind en tur i Bison-skoven på Bornholm.

 • Erhvervslivet skal ind til byen

  Publiceret 25-09-2014

  Virksomheder skal ikke altid henvises til udkanten af byerne. En ny metode til byplanlægning skal skabe synergi mellem erhvervslivet og bylivet.

 • Industrien skal teste kemikalier for om de er hormonforstyrrende

  Publiceret 25-09-2014

  Efter over ti års pres fra dansk side, pålægger EU nu virksomheder at teste kemiske stoffer for, om de er hormonforstyrrende, eller om de kan skade hjernens udvikling.

 • Danskerne får ny natur for 875 mio. kroner

  Publiceret 21-09-2014

  Regeringen, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond er nu enige om, hvordan aftalen om Den Danske Naturfond føres ud i livet. Fonden bliver politisk uafhængig og selvejende med egen ny lov, der sendes i høring i dag.

 • Øget grænsekontrol skal stoppe ulovligt legetøj

  Publiceret 19-09-2014

  Kontrol viser, at ulovligt legetøj finder vej til hylderne i danske butikker. Miljøminister Kirsten Brosbøl skruer nu op for grænsekontrol af importeret legetøj som led i regeringens og Enhedslistens børnekemi-pakke.

 • Miljøminister vil sikre børn mod farligt tøj

  Publiceret 19-09-2014

  En tredjedel af tøjbranchen kender ikke reglerne for kemi i børnetøj. Det skal en ny kampagne ændre på.

 • Brosbøl: Kystkommmuner skal tænke stort

  Publiceret 18-09-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer nu alle kystkommuner i Danmark til at indsende visionære og ambitiøse projektansøgninger, der kan være med til at tiltrække flere turister.

 • Miljøminister skærper kontrol med luftforurening fra skibe

  Publiceret 10-09-2014

  Regeringen bruger nu syv mio. kroner til at skærpe kontrollen med skibes udledning af svovlpartikler. Kontrollen skal sikre fair konkurrence for rederierne og renere luft til danskerne.

 • Kinas vandmilliarder skal skabe danske jobs

  Publiceret 09-09-2014

  Kina vil investere én mia. kroner i vandteknologi dagligt. Det skal kunne mærkes i ordrebogen hos danske virksomheder. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil udbrede danske løsninger og møder i denne uge Kinas minister for vandressourcer for at aftale...

 • Glem myterne – sortér dit affald

  Publiceret 08-09-2014

  To ud af tre danskere frygter, at affaldet bliver blandet sammen, når skraldebilen henter det. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil aflive myterne om affaldssortering.

 • Danmarkspremiere: Kaffekapsler får returbillet

  Publiceret 02-09-2014

  I dag starter den første ordning i Danmark, hvor en virksomhed modtager og genanvender sine egne brugte produkter med dokumenteret gevinst for miljøet. Det kan blive til mange flere, mener miljøminister Kirsten Brosbøl.

 • Gratis klimatjek bliver permanent

  Publiceret 01-09-2014

  Er din bolig sikret mod skybrud? Tilbuddet om et gratis klimatjek af boligen bliver nu gjort permanent af Miljøministeriets samarbejdspartenere i skybrudskampagne.

 • Elever får skrald på skoleskemaet

  Publiceret 29-08-2014

  En ny, grøn generation skal være med til at sikre et Danmark uden affald. Miljøministeriets nye undervisningsmateriale Mind the Trash skal hjælpe skoleeleverne på vej.

 • 165 mio. kroner til ny natur til gavn for klimaet

  Publiceret 26-08-2014

  Regeringen vil udtage landbrugsjord for 165 mio. kroner. Arealerne skal blive til natur og må ikke pløjes op igen.

 • Første nationalpark på Sjælland er ét skridt nærmere

  Publiceret 21-08-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl er sammen med forligskredsen bag nationalparkloven enige om at sende forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring.

 • Kommuner har fart på vindmølleplanlægning

  Publiceret 15-08-2014

  Uudnyttede områder i kommuneplanerne rummer stort potentiale for flere vindmøller. Det viser en ny opgørelse fra Miljøministeriet og KL.

 • Planterne skal tilbage til Nissum Fjord

  Publiceret 14-08-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl så i dag, hvordan Miljøministeriet og kommuner med et nyt projekt vil få undervandsplanterne tilbage til den golde bund i Nissum Fjord.

 • 130 dambrug skal fjerne spærringer for fisk

  Publiceret 13-08-2014

  Fole Dambrug i Gram i Sønderjylland har fjernet sin spærring i den lokale å, så fiskene nu kan vandre frit. Miljøminister Kirsten Brosbøl besøger i dag kl. 10.00 dambruget, der viser vejen for andre, der også skal have fjernet deres spærringer.

 • Sønderjylland får nyt lystfiskerparadis

  Publiceret 12-08-2014

  Et helt nyt vandløb rundt om Gram Slot kommer til at give nyt liv til både fiskene og mulighederne for naturturisme omkring Gram Slot.

 • Brosbøl: Stop svineri på festivaller

  Publiceret 07-08-2014

  Gider festivalgæster sortere affald? Ja, mener miljøministeren. Kirsten Brosbøl var i dag på Smukfest for at se på nye løsninger, der skal gøre det nemt og sjovt for festivaldeltagere at genanvende deres affald.

 • Vadehavet fejres på Schackenborg Slot

  Publiceret 11-07-2014

  Miljøministeriet fejrer mandag den 4. august udpegningen af den danske del af Vadehavet som verdensarv på Schackenborg Slot.

 • Systemfejl skaber rod i Miljøministeriets pressemeddelelser

  Publiceret 04-07-2014

  Miljøministeriets tekniske system til at udsende pressemeddelelser oplever fejl denne fredag eftermiddag.

 • Brosbøl: EU-Kommissionen skal op i gear på kemikalieområdet

  Publiceret 01-07-2014

  EU-Kommissionen har underkendt nationale særregler for ftalater, der var på vej til at træde i kraft i Danmark. Miljøminister Kirsten Brosbøl er stærkt utilfreds og lægger nu et endnu hårdere pres på Kommissionen for skrappere regler.

 • Op på cyklen i sommerferien

  Publiceret 28-06-2014

  Miljøministeren vil have danskerne op på cyklen i sommerferien. Hun tilbyder masser af nye gratis cykeloplevelser og guides til at finde dem.

 • Nu skal statens træ være bæredygtigt

  Publiceret 27-06-2014

  Alle statslige institutioner i Danmark forpligtes til at kræve bæredygtigt træ, når der købes papir, byggematerialer, møbler og andre trævarer. Miljøministeren er i disse dage til FN-miljømøde i Nairobi, hvor hun håber, at den danske indsats kan...

 • Miljøminister udpeger ny formand til vildtforvaltningsrådet

  Publiceret 26-06-2014

  Friluftsrådets direktør Jan Eriksen bliver ny formand for Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra DOF, Landbrug&Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.

 • Legetøjsbranchen ved for lidt om skadelig kemi

  Publiceret 25-06-2014

  Mere end hver tredje legetøjsfabrikant, importør eller forhandler ved ikke nok om reglerne for kemi i legetøj, viser ny undersøgelse. Miljøministeren skruer nu op for information og kontrol med legetøj.

 • Brosbøl: Friluftsliv rummer kæmpe potentiale

  Publiceret 24-06-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag 125 konkrete ideer og initiativer til at forbedre danskernes friluftsliv. En ny rapport viser for første gang, at der er milliarder af kroner og titusindvis af arbejdspladser i friluftslivet.

 • Miljøminister præsenterer 125 nye friluftsideer

  Publiceret 23-06-2014

  Pressen er inviteret, når miljøministeren tirsdag præsenterer 125 nye ideer til at forbedre danskernes friluftsliv.

 • Partnerskab om målrettet regulering skydes i gang

  Publiceret 23-06-2014

  I dag åbner fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl officielt et nyt stort partnerskab, der skal styrke det videnskabelige fundament for målrettet miljøregulering af landbruget.

 • Vadehavet rykker op i verdens natur-superliga

  Publiceret 22-06-2014

  UNESCO har udpeget den danske del af Vadehavet som en del af verdensarven. Det eftertragtede kvalitetsstempel kan gøre Vadehavet til en grøn turistmagnet for hele verden.

 • Vandkantsdanmark skal have flere turister

  Publiceret 20-06-2014

  Nye badehoteller ved stranden eller restauranter med panoramaudsigt til naturen kan blive virkelighed i kommuner, der har en plan om at tiltrække flere gæster til Danmarks store turistattraktioner.

 • Dyrehaven er blevet større og har fået nye kæmpebiller

  Publiceret 19-06-2014

  Jægersborg Dyrehave nord for København byder på nye oplevelser til publikum og bedre plads til kæmpebillen Eghjorten og mosskorpionen.

 • Presseinvitation: Dyrehaven bliver større og får flere nye kæmpebiller

  Publiceret 18-06-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl udvider i morgen Jægersborg Dyrehave nord for København og udsætter nye eksemplarer af kæmpebillen Eghjorten. Pressen og andre interesserede er velkomne.

 • Danmark holder skarpt øje med nanoprodukter

  Publiceret 17-06-2014

  Vi skal vide, hvor mange af vores forbrugerprodukter, der indeholder nanomaterialer. Derfor er miljøministeren klar med et register over nanoprodukter.

 • Presseinvitation: Miljøministeren tester droner

  Publiceret 16-06-2014

  I morgen tirsdag den 17. juni besøger miljøminister Kirsten Brosbøl de to virksomheder Haldor Topsøe og Explicit, der udvikler løsninger til at afhjælpe luftforurening.

 • Brosbøl: Vi skal skabe fremtidens byer sammen

  Publiceret 16-06-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl samler i dag førende danske eksperter, kommunalfolk og arkitekter, så de kan dele deres viden og komme med forslag til ministerens strategi for en bæredygtig byplanlægning.

 • Danmarks eksport af ren luft-teknologi eksploderer

  Publiceret 13-06-2014

  Den store luftforurening i mange lande har ført til et sandt eksporteventyr for danske virksomheder specialiseret i renere luft. En ny rapport viser, at eksporten steg fra knap fem mia. kroner i 2009 til knap ni mia. kroner 2013. Med pakken ’Ren...

 • Presseinvitation: Kom til Camp om bæredygtige byer på Carlsberg

  Publiceret 13-06-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl samler Danmarks bedste eksperter, arkitekter og kommunale planlæggere til en camp om fremtidens byer.

 • EU’s ministre enige om GMO-forslag

  Publiceret 12-06-2014

  Efter flere års tovtrækkerier opnåede EU's miljøministre i dag enighed om et stærkt omdiskuteret GMO-forslag. Forslaget indebærer, at Danmark selv kan bestemme, hvorvidt en EU-godkendt genmodificeret afgrøde skal dyrkes på danske marker.

 • Miljøminister: EU-Kommissionen sylter arbejdet med hormonforstyrrende stoffer

  Publiceret 12-06-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl retter i dag skarp kritik mod EU-Kommissionen. Hun mener ikke, at Kommissionen har gjort sit arbejde godt nok i forhold til at få regler for hormonforstyrrende stoffer.

 • Presseinvitation til lancering af ’Ren luft til danskerne’

  Publiceret 11-06-2014

  I dag kl. 10.30 inviterer miljøminister Kirsten Brosbøl til lancering af regeringens pakke ’Ren luft til danskerne', der skal bekæmpe luftforurening i Danmark.

 • Luften over Danmark bliver mere ren

  Publiceret 11-06-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag en luftpakke, der med 149 mio. kroner giver danskerne mere ren luft. Brændeovne og busser skal forurene mindre.

 • Hjælp på vej til økonomisk trængte husejere

  Publiceret 10-06-2014

  Nogle boligejere har svært ved at betale kloakregningen for forbedret rensning af deres spildevand. Regeringen lover nu, at der er hjælp på vej. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil i efteråret være klar med nyt lovforslag.

 • Butikker bør sælge mad i mindre pakker

  Publiceret 09-06-2014

  Der bor flere enlige og ældre i lejligheder, og det er medvirkende til, at madspildet fra lejligheder er 40 procent større per person end fra parcelhuse, viser ny rapport. Miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrer derfor detailhandlen til at sælge mad...

 • Ældre tryner unge på affaldssortering

  Publiceret 08-06-2014

  Ældre danskere sorterer mere affald end unge, og de synes, at det er både nemmere og vigtigere. Ny kampagne skal føre til mere forskelsbehandling – af affaldet.

 • Vestkystens farligste bunkere er snart væk

  Publiceret 08-06-2014

  Når badesæsonen for alvor begynder, vil de sidste af Vestkystens farligste bunkere være væk. En fælles indsats mellem Miljøministeriet og en række vestkystkommuner betyder, at der vil være 120 færre af de farlige bunkere på Vestkysten.

 • Lad din grønne idé spire

  Publiceret 06-06-2014

  Går du rundt med en grøn idé, kan du nu få den til at spire med støtte fra puljen til grønne ildsjæle. Miljøministeriet har sammen med Enhedslisten afsat 10 mio. kroner i 2014. Miljøministeren besøger tøjbilioteket Chare i København i dag.

 • Danmark og Singapore underskriver miljøaftale

  Publiceret 03-06-2014

  Danmarks miljøminister Kirsten Brosbøl og Singapores miljøminister Dr. Vivian Balakrishnan er enige om at styrke samarbejdet. En ny aftale skal føre til flere projekter mellem virksomheder, universiteter og myndigheder om miljø og grøn teknologi.

 • Miljøminister skyder badesæson 2014 i gang

  Publiceret 27-05-2014

  EU-kommissionens årlige badevandsrapport er nu klar. Og igen i år er der fremgang at spore for danske badestrande og badesøer.

 • Natron skal hjælpe økologer med at bekæmpe svampe i frugt og grønt

  Publiceret 27-05-2014

  Bagemidlet natron kan bruges til at komme svampe i frugt og grønt til livs. Derfor har Miljøministeriet ansøgt EU om at godkende stoffet, så frugtavlere kan få lov til at bruge det som et alternativ til sprøjtemidler.

 • Miljøministeren forbyder flere sprøjtegifte

  Publiceret 23-05-2014

  Leg på græsplæner må ikke være skadelig for børn. I marts fik miljøminister Kirsten Brosbøl fjernet ni sprøjtemidler fra hylderne – nu forbyder hun seks mere.

 • Kæmpeskov med 700.000 træer åbner i Odense

  Publiceret 23-05-2014

  Den største enkelttilplantning i Miljøministeriets historie bliver indviet som skov i weekenden.

 • Hoppemusen og syvsoveren får hjælp med nyt musekort

  Publiceret 23-05-2014

  Hasselmusen, birkemusen og 17 flagermusarter er nogle af Danmarks mest sjældne pattedyr og skal have bedre levevilkår. Derfor lancerer miljøminister Kirsten Brosbøl nu et nationalt musekort for at sætte fokus på støtteordninger for de sjældne arter.

 • Invasive arter spreder sig fra danske haver

  Publiceret 22-05-2014

  Når invasive arter spreder sig fra haver til naturen, er det en trussel mod den danske natur. Derfor sætter Miljøministeriet nu en kampagne i gang, der skal hjælpe haveejere med at gøre kål på de invasive arter.

 • Flinke gæster giver bedre naturoplevelser

  Publiceret 19-05-2014

  Miljøministeriet, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund sætter i en ny kampagne fokus på, hvordan vi alle sammen kan bruge skoven og naturen på en måde, så vi undgår konflikter mellem hinanden.

 • Nyt partnerskab skal hjælpe virksomheder med at droppe skadelig kemi

  Publiceret 19-05-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl sætter nu gang i et nyt partnerskab, der skal hjælpe virksomhederne med at skifte skadelig kemi i deres produkter ud med miljøvenlige alternativer.

 • Danskerne bruger hverdagsgifte uden at kende konsekvensen

  Publiceret 18-05-2014

  Tre fjerdedele af os bruger hverdagsgifte til fx bekæmpelse af myg eller alger på terrassen uden at vide, at de indebærer en risiko for os selv eller miljøet. Derfor sætter Miljøministeriet nu en kampagne i gang, der skal informere om hverdagens...

 • Indvielse: Vær ”Flink af natur”

  Publiceret 15-05-2014

  Miljøministeriet, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund sætter mandag den 19. maj en kampagne i gang, der skal få danskerne til at tage mere hensyn til hinanden, når de bruger naturen.

 • Miljøministeren sendte kvæg på skovtur

  Publiceret 12-05-2014

  60 stykker kvæg fik i dag et nyt område at græsse på. Kvæget skal holde Hønsehals Skov nord for Holbæk lys og åben og derved gavne biodiversiteten.

 • Skovens vigtigste træer skal udpeges

  Publiceret 09-05-2014

  Miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening indgår samarbejde om at udpege ’Livstræer’, der ikke skal fældes.

 • Vandselskaber skal levere rent vand mere effektivt

  Publiceret 08-05-2014

  Som en del af vækstpakken vil regeringen effektivisere vandsektoren for hundredvis af millioner, uden at det går ud over drikkevandets kvalitet, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

 • Brosbøl: Ulovlig import af gift skal stoppes

  Publiceret 07-05-2014

  12 procent af de husejere, der sidste år købte myregift eller andre hverdagsgifte, har taget dem med hjem over grænsen. Det kan være skadeligt for miljø og sundhed, og derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl have sat en stopper for den ulovlige...

 • Danmark downloadet 220.000 gange i 3D

  Publiceret 06-05-2014

  Som det første land i verden blev hele Danmark i 1:1 for en uge siden lagt ind i det populære computerspil Minecraft af Miljøministeriet. Siden har hundredtusindvis af mennesker verden over downloadet Danmark.

 • Grundvand spiller hovedrolle under Eurovision Song Contest

  Publiceret 06-05-2014

  Der er frisk, dansk grundvand til både de optrædende og gæsterne til årets internationale Melodi Grand Prix i København.

 • Forny garderoben på gigantisk modebyttemarked

  Publiceret 25-04-2014

  Ved at bytte tøj kan man både få en opdatering af garderoben og samtidig gavne miljøet. Miljøministeriet støtter verdens måske største tøjbyttemarked lørdag på Rådhuspladsen i København.

 • Unge får hele Danmark i 3D

  Publiceret 24-04-2014

  Skoleelever kan fremover gå på opdagelse i den danske natur fra computeren. Miljøministeriet har lagt hele Danmark ind i det populære computerspil Minecraft.

 • Brosbøl åbner for afdragsfrie lån til forureningsramte boligejere

  Publiceret 22-04-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl giver nu en håndsrækning til boligejere, der venter på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme.

 • Miljøminister: Drop koncentrerede sprøjtemidler

  Publiceret 22-04-2014

  93 pct. af de solgte ukrudtsmidler til haveejere er koncentrerede sprøjtemidler frem for ”klar til brug”-midler, viser nye tal fra Miljøstyrelsen. Det er en vane, som miljøminister Kirsten Brosbøl vil lave om på.

 • Miljøminister er klar med forvaltningsplan for ulve

  Publiceret 11-04-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl sender nu sit bud på en forvaltningsplan for ulv i høring. Planen gør det klart, hvordan vi i fremtiden skal håndtere ulv i dansk natur.

 • Miljøministeren vil sætte skub i turismen

  Publiceret 08-04-2014

  De danske kystområder kan tiltrække langt flere turister, end de gør i dag. Bedre og mere sammenhængende planlægning skal lokke flere til både vestkysten og østkysten.

 • Kortere ventetid på husdyrgodkendelser

  Publiceret 08-04-2014

  Kommunerne har på et år barberet to måneder af ventetiden, når de behandler husdyrgodkendelser. Med den nye Vækstplan Fødevarer er målet en maksimal ventetid på seks måneder.

 • Presseinvitation: Danmarks vandløb får 700 mio. kroner. Kom og hør om planerne

  Publiceret 07-04-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil i dag løfte sløret for, hvordan tusindvis af kilometer vandløb i den danske natur

 • Vandråd får 696 millioner kroner til at forbedre danske vandløb

  Publiceret 07-04-2014

  Miljøministeren overrækker i dag 23 vandråd en spiseseddel over virkemidler til forbedring af vandmiljøet og en ramme på 696 millioner kroner.

 • Ny global aftale om at mindske luftforureningen fra skibstrafikken

  Publiceret 04-04-2014

  Efter mange sværdslag er verdens søfartsnationer i dag nået til enighed om at reducere luftforurening fra skibstrafikken. Skibe der sejler i særligt udpegede kontrol områder skal allerede fra 2016 leve op til skrappe krav til udledninger af...

 • Miljøminister: Styr på skadelige kemikalier

  Publiceret 04-04-2014

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil have skadelige stoffer væk i produkter som isoleringsskum og elektroniklegetøj og kommer nu med konkrete strategier for, hvordan problemer med 11 uønskede stoffer skal håndteres.

 • Tjek kemien i din sofa eller dit TV med ny app

  Publiceret 03-04-2014

  Med en ny app kan man skanne stregkoden på blandt andet elektronik, legetøj, møbler eller tekstiler og på den måde let få at vide, om der er problematiske stoffer i de varer, man køber.

 • Landbrug og virksomheder får ny miljøregulering

  Publiceret 02-04-2014

  Vækstplan Fødevarer åbner for en helt ny målrettet og differentieret regulering af landbruget, og virksomhederne får hurtigere og mere rummelige miljøgodkendelser.

 • Miljøministeren vil frede Himmelbjerget og Dyrehaven

  Publiceret 27-03-2014

  Statens største naturattraktioner skal i højere grad sikres gennem fredninger. Derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl frede Himmelbjerget ved Ry og Dyrehaven i København.

 • Autostole og legetøj skal under lup for farlig kemi

  Publiceret 24-03-2014

  Med seks nye projekter vil miljøminister Kirsten Brosbøl nu have undersøgt, om børn og unge bliver beskyttet godt nok mod skadelig kemi i blandt andet autostole, legetøj og andre produkter, som børn dagligt er i kontakt med.

 • Ny kemikalieindsats til 185 millioner kroner skal bane vejen mod en giftfri hverdag

  Publiceret 24-03-2014

  Danskernes hverdag skal være fri for farlig kemi. Det er målet i regeringens kemikalieindsats 2014-2017, som miljøminister Kirsten Brosbøl offentliggør i dag.

 • Agerhønen og haren får hjælp af miljøministeren

  Publiceret 24-03-2014

  Flere steder i landet skal man kigge langt efter en hare eller en agerhøne. Med fire mio. kroner bakker Miljøministeriet derfor op om Danmarks Jægerforbunds projekt, der skal forbedre levevilkårene for haren og agerhønen.

 

Søg i nyheder