Nordisk Ministerråd

De nordiske lande samarbejder om miljøpolitiske emner som hav, klima og cirkulær økonomi.

Nordisk Ministerråd skal bidrage til, at Norden er verdens mest bæredygtige region.

Nordisk Ministerråd består af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Her mødes miljøministeren og Miljøministeriet med kollegaer i Nordisk Ministerråd i gruppen for Miljø og Klima, hvor der drøftes miljøpolitiske emner.

Foregangsregion på miljø- og klimaområdet

Det politiske samarbejde skal blandt andet bidrage til, at Norden i 2030 er verdens mest bæredygtige region. I den forbindelse samarbejder de nordiske lande for eksempel om konkrete projekter inden for cirkulær økonomi, naturbaserede løsninger, hav og klima.

Ministeriets rolle

I Nordisk Råd deltager Miljøministeriet blandt andet i styregrupper for at understøtte fællesnordiske initiativer og anbefalinger til globale forhandlinger. Det kunne for eksempel være forhandlinger om plastik og biodiversitet.

Nordisk Ministerråd og Svanemærket

Svanemærket er et resultat af samarbejdet i Nordisk Ministerråd. Det blev indført i 1989 som en officiel, fællesnordisk miljømærkning. Svanemærket stiller strenge miljøkrav til virksomhederne, og derfor kan man som forbruger være sikker på, at man vælger grønt, når man vælger svanen.

Miljøministeriet bidrager med assistance til en udbygning af mærket, som inkluderer E-handel og kontorbyggeri.