OECD

OECD vurderer medlemslandenes miljøindsatser og hjælper med at implementere effektive politikker til at løse miljøproblemerne.

OECD vurderer miljøindsatser i forhold til økonomiske omkostninger

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) er et forum for vidensdeling og for produktion af viden.
En af organisationens kerneopgaver er at vurdere medlemslandenes miljøindsatser, herunder en vurdering af hvor effektive forskellige miljøpolitiske tiltag er i forhold til omkostningerne. Miljøministeriet arbejder blandt andet i OECD ved at bidrage til bedømmelser af OECD-landenes miljøpolitik, ligesom andre lande har bidraget til vurdering af Danmarks miljøpolitik. Miljøministeriet bruger viden fra OECD-arbejdet i ministeriets arbejde til at vurdere de mest omkostningseffektive tiltag for at beskytte miljøet.

Baselkonventionen

En af de mest centrale aftaler inden for OECD er Baselkonventionen, hvor medlemslandene har aftalt at kontrollere affald, der transporteres på tværs af landegrænser. Konventionen indebærer blandt andet, at det er forbudt at eksportere farligt affald fra OECD-lande til ikke-OECD-lande.