Luftforurening

Miljøministeriet arbejder for at mindske luftforurening, eksempelvis når det gælder forurening fra brændefyring og transport, som er nogle af de største forureningskilder.

Brændeovne er den største kilde til luftforurening i Danmark.

Luftforurening fra brændefyring og transport kan være generende og kan have negative helbredseffekter, særligt i byerne hvor mange mennesker bor, arbejder og færdes. Det vurderes, at cirka 4.000 danskere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening. Knap 1.000 af disse dødsfald er forårsaget af luftforurening fra danske forureningskilder, mens hovedparten af luftforureningen er grænseoverskridende og bringes med vinden fra andre lande.

Forurening fra brændeovne

Brændefyring (brændeovne, pejseindsatse, pillefyr mv.) er den største danske kilde til sundhedsskadelig partikelforurening. Den største del af partikelforureningen stammer fra ældre brændeovne, som udleder op til fem gange så mange partikler som en ny brændeovn.

Siden 2008 har der i brændeovnsbekendtgørelsen været partikelkrav til nye brændeovne, hvilket har medført et kontinuerligt fald i emissionerne fra brændeovne siden 2008 i takt med, at ældre brændeovne er blevet udskiftet. Partikelkravet til nye brændeovne er siden 2022 fastlagt i EU-regulering (brændeovnsforordningen), således at partikelkrav til nye brændeovne nu gælder i alle EU-lande.

I 2021 trådte den såkaldte Ejerskifteordning i kraft, som administreres af Miljøstyrelsen. Denne ordning medfører, at ældre brændeovne eller pejseindsatse skal udskiftes ved ejerskifte af en bolig, hvis brændeovnen er produceret før 2003. Ejerskifteordningen øger udskiftningen af de ældste og mest forurenende brændeovne. Med det formål yderligere at øge udskiftningen af de ældste brændeovne, giver en ny bekendtgørelse fra juli 2023 kommuner mulighed for at forbyde ældre brændeovne før juni 2008 i områder med kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og gas), hvis kommunen beslutter dette.

Forurening fra transport

Biler og andre transportmidler forurener og udleder udstødningspartikler til luften. Miljøministeriet arbejder for, at biler skal udlede mindst muligt forurening og for at begrænse støj fra trafikken til omgivelserne. Miljøministeriet arbejder blandt andet med regeringens aftale om miljøzoner i byerne, der indeholder særlige krav til dieselkøretøjer.

Nulemissionszoner
I februar 2024 indgik regeringen og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet en aftale om at give alle landets kommuner mulighed for at indføre en nulemissionszone. Læs: Aftale om nulemissionszoner

 

Nationalt partnerskab for ren luft

Med aftalen ”Miljøinitiativer i Grønne byer og en hovedstad i udvikling” (S, SF, RV & EL) fra september 2021, blev der afsat i alt 14 mio. kr. til et luftpartnerskab i perioden 2022-25. Formålet med partnerskabet er at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, for på den baggrund af komme med anbefalinger til tiltag, som kan begrænse luftforureningen i de større byer. I de første to år (2022 og 2023) er der igangsat ni analyser i regi af partnerskabet. Rapporterne kan findes her:

 

1. Miljøzoner til flere byer

Miljøzoner Til Flere Byer Effekt For Luftforurening

Samfundsøkonomi For Miljøzoner Til Flere Byer Og For Ikke Vejgående Køretøjer

 

2. Miljøzoner for arbejdsmaskiner

Miljzoner For Arbejdsmaskiner

Miljøeffekter Af Miljøzoner For Mobile Ikke Vejgående Arbejdsmaskiner

 

3. Partikelantalsmåling ved syn

Partikelantalsmåling Ved Bilsyn

 

4. Spredning af ultrafine partikler fra luftfart (statusnotat, ikke afsluttet)

Spredning Af Ultrafine Partikler Fra Luftfart Status 2023

 

5. Spørgeskemaundersøgelse af kommunale ønsker om evt. skærpede indsatser ifht. forurening fra brændeovne

Spørgeskemaundersøgelse Af Kommunale Til Regulering Af Brændeovne

 

6. Godkendelsesordning for partikelfiltre til brændeovne

Godkendelsesordning Af Filtre Til Brændeovne

 

7. Udbredelse af filtre til brændeovne

Udbredelse Af Filtre Til Brændeovne, Idekatalog

Udbredelse Af Filtre Til Brændeovne

 

8. Juridisk analyse af brændeovnsforbud (ikke afsluttet)

 

9. Grønne byer, tværfaglig analyse af eksisterende viden og mulige virkemidler.

Grønne Byer, Idekatalog

Grønne Byer, Litteraturstudie