Udvidet producentansvar

Alt for meget plastikaffald og emballage havner i dag på forbrændingsanlæggene og i naturen. Det er spild af ressourcer og det er en trussel mod vores klima og natur. Derfor skal vi sikre, at langt mere emballage bliver genbrugt og genanvendt.

 

Affaldssektoren og håndteringen af særligt plastemballage spiller en afgørende rolle i at nå målet om en 70 procents reduktion af Danmarks samlede CO2-udlening i 2030. Som en vigtig brik i den grønne omstilling arbejder Miljøministeriet med at implementere EU's emballagedirektiv, som betyder, at Danmark og alle andre EU-lande skal indføre et såkaldt udvidet producentansvar for emballage. Det betyder, at danske virksomheder fremover får ansvar for affaldsbehandlingen af den emballage, de producerer.

Det udvidede producentansvar vil give producenterne incitament til at reducere materialeforbrug og til at designe mere genanvendelige emballager. Det skal sikre mere genbrug og genanvendelse af alt fra plastikindpakning til ketchupflasker og leverpostejsbakker. Sammen med producentansvaret er der på EU-niveau vedtaget ambitiøse mål for genanvendelse af emballage, herunder plastikemballage. Det betyder at alle producenter, de kommende år skal arbejde for en langt højere genanvendelse af de emballager, de sætter på markedet.

Du kan læse mere om det udvidede producentansvar her.